“Ķīmijas tehnoloģija”

Studiju programma “Ķīmijas tehnoloģija”

Programma akreditēta līdz 2019.gada 28.maijam: studiju virziena „Ķīmija, ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija” akreditācijas lapa Nr. 52 (Studiju akreditācijas komisijas 2013.gada 29.maija sēdes lēmums).

 


Bioloģiski aktīvās vielas un to zāļu formas

Bioloģiski aktīvo savienojumu ķīmija un tehnoloģija, akcentējot medicīnas ķīmijas jautājumus. Jaunu ārstniecības vielu meklējumi ķīmiskās sintēzes ceļā, ārstniecības vielu substanču un to gatavo formu ražošana.

Biomateriālu ķīmija un tehnoloģija

Cilvēka audu un biomateriālu uzbūves pamati; biomateriālu iegūšanas tehnoloģijas; to sastāva – struktūras un īpašību kopsakarības; endoprotēžu datormodelēšana.

Polimēru materiālu un kompozītu tehnoloģija

Polimērkompozīti, sintētiskie polimēri kā saistvielas, stiegrojums un adhezīvi. Polimērmateriālu reciklēšana.

Silikātu un augsttemperatūras materiālu ķīmija un tehnoloģija

Būvkeramika, keramiskie apdares materiāli, smalkkeramika, keramiskie sorbenti, glazūras, stikls, stikla šķiedra, cements, ģipsis un ģipša izstrādājumi, šo materiālu tradicionālās un jaunās tehnoloģijas.

Vides inženierzinības

Jaunu, videi draudzīgu ķīmijas tehnoloģijas procesu izstrāde un realizācija; grunts un gruntsūdeņu kvalitāte un attīrīšana.

Vispārīgā ķīmijas tehnoloģija

Tehnoloģisko procesu izstrāde un realizācija; procesu modelēšana, ražotņu projektēšana.

 

Sudiju programmas

Comments are closed.