Studiju programmas

RTU
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē
realizētās studiju programmas:

 

“Ķīmija”

 

“Ķīmijas tehnoloģija”

 

“Materiālzinātnes”

 

“Materiālu nanotehnoloģijas”

 

“Apģērbu un tekstila tehnoloģija”

 

“Materiālu tehnoloģija un dizains”

 

Comments are closed.