Ziemassvētku lekcija 2017

Kāpēc nepieciešama ķīmija? Kādas noderīgas vielas atrodamas dabā? Kur tās pielieto? Plašāk uz šiem jautājumiem uzzināsiet atbildes pirms Ziemassvētkiem rīkotajā nodarbībā “Visaptverošā ķīmija”!  Relaksētā atmosfērā interesanti un saprotoši stāstīsim par tieši to, kāpēc ķīmija ir saistoša un aizraujoša!
Pēc nodarbības varēsim turpināt sarunas pie vieglām uzkodām un siltiem dzērieniem (pateicību izsakām SIA “Armgate”).
Nodarbība notiks RTU MLĶF E. Gudrinieces (445.) auditorijā.”
Posted in Bez tēmas | Komentāri ir izslēgtiZiemassvētku lekcija 2017

Sagatavošanas kursi ķīmijā vidusskolēniem

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte (MLĶF) organizē sagatavošanas kursus ķīmijā. Nodarbību mērķis ir sagatavot ieinteresētos valsts vidusskolēnus  studiju uzsākšanai un sekmīgai turpināšanai RTU, kā arī palīdzēt sagatavoties valsts centralizētajam eksāmenam ķīmijā.

Paredzētas divpadsmit nodarbības katra četru akadēmisko stundu apjomā, kurās apskatīs ķīmijas pamatkursa izpratnei un apgūšanai nepieciešamās tēmas. Aplūkoto tēmu pilnīgai izpratnei un zināšanu nostiprināšanai skolēniem patstāvīgai risināšanai tiks piedāvāti tematiski uzdevumi, atbildes uz kuriem vajadzēs nosūtīt pasniedzējam elektroniskā veidā. Uzdevumu risināšanas gaitas galvenie aspekti tiks analizēti nodarbību laikā.

Kursi notiks no 14.10.2017. līdz 28.04.2018., sestdienās no plkst.10:15 līdz 14:45. Starpbrīdis no plkst. 11:50 līdz 12:15 un no plkst. 13.15 līdz 13.25.

Nodarbības notiks RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte, P.Valdena ielā 3, (Ķīpsalā), 272. auditorijā.

Kursu dalības maksa vidusskolēniem – 60 EUR, pirmajā nodarbībā jāiesniedz parakstīts iesniegums (aizpildīt uz vietas).

Dalības maksa ar norādi “Par sagatavošanas kursiem ķīmijā” ir jāveic uz kontu:

Rīgas Tehniskā universitāte
Reģistrācijas nr. 90000068977
Adrese: Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658

SEB banka       UNLALV2X

Konts:   LV45UNLA0050015395881

Veicot maksājumu norādiet:  maksājuma mērķi, skolnieka vārdu, uzvārdu, personas kodu, gadījumā ja skolnieka vietā maksā cita persona.

 

Papildu informācija par sagatavošanas kursiem ķīmijā:

RTU MLĶ fakultātes dekāna vietniece administratīvā darbā

asoc.prof. Inna Juhņeviča

Āzenes14/24-231, Rīga, LV-1048,

Tālruņi: 29175634, 67089117,

E-pasts: inna.juhnevica@rtu.lv

 

Vidusskolēnu sagatavošanas kursu ķīmijā nodarbību plāns

Datums Nodarbības tēma
14.10.2017. 1. Nodarbība

Atomu uzbūve. Izotopi. Ķīmisko elementu periodiskā sistēma: periodiskais likums; atoma kodola lādiņš un elementu kārtas skaitlis; elektronu izvietojums pa enerģētiskajiem līmeņiem; elementu oksidācijas pakāpes un vērtības izskaidrojums no atomu uzbūves teorijas viedokļa.

Nodarbību vadīs RTU MLĶF prof. Ērika Bizdēna

21.10.2017. Uzdevumi patstāvīgai risināšanai
28.10.2017. 2. Nodarbība

Elementu vērtības un oksidācijas pakāpes noteikšana pēc formulām un formulu sastādīšana pēc elementu oksidācijas pakāpes un vērtības. Atomu masa. Relatīvā atommasa, Atommasas vienība. Vielas daudzums molos. Molmasa, moltilpums. Avogadro skaitlis. Aprēķini.

Lekciju vadīs RTU MLĶF prof. Ērika Bizdēna

04.11.2017. Uzdevumi patstāvīgai risināšanai
11.11.2017. 3. Nodarbība

Svarīgākās neorganisko savienojumu klases (oksīdi, hidroksīdi, skābes, sāļi).

Lekciju vadīs RTU MLĶF asoc.prof.  Nelli Batenko

18.11.2017. Uzdevumi patstāvīgai risināšanai
25.11.2017. 4. Nodarbība

Ķīmisko reakciju veidi un vienādojumi. Aprēķini pēc vienādojumiem.

Nodarbību vadīs RTU MLĶF prof. Ērika Bizdēna

02.12.2017. Uzdevumi patstāvīgai risināšanai
09.12.2017. 5. Nodarbība

Neorganisko vielu savstarpējas reakcijas, hidrolīze, disociācija, pH, pOH vērtības.

Lekciju vadīs RTU MLĶF asoc.prof.  Nelli Batenko

 

16.12.2017. Uzdevumi patstāvīgai risināšanai
06.01.2018. 6. Nodarbība

Šķīdumu sastāvi, sastāvu izteikšanas veidi. Oksidēšanās- reducēšanās reakcijas.

Nodarbību vadīs RTU MLĶF prof. Svetlana Čornaja

 

13.01.2018. Uzdevumi patstāvīgai risināšanai
20.01.2018. 7. Nodarbība

Elektrolīze, likumi, uzdevumi. Korozija, galvaniskie elementi.

Nodarbību vadīs RTU MLĶF prof. Svetlana Čornaja

 

27.01.2018. Uzdevumi patstāvīgai risināšanai
03.02.2018. 8. Nodarbība

Ķīmiskais līdzsvars. Ķīmiskā kinētika.

Nodarbību vadīs RTU MLĶF prof. Svetlana Čornaja

 

10.02.2018. Uzdevumi patstāvīgai risināšanai
17.02.2018. 9. Nodarbība

Uzdevumu rēķināšana par iepriekšējam tēmām

Nodarbību vadīs RTU MLĶF prof. Ērika Bizdēna

 

24.02.2018. Uzdevumi patstāvīgai risināšanai
03.03.2018. 10. Nodarbība

Ievads organiskajā ķīmijā. Organisko savienojumu klasifikācija un nomenklatūra. Ķīmiskās formulas un ķīmiskās saitesNodarbību vadīs RTU MLĶF asoc. prof. Māra Plotniece

 

10.03.2018. Uzdevumi patstāvīgai risināšanai
17.03.2018. 11. Nodarbība

Ogļūdeņraži (alkāni, alkēni, alkēnialkadiēni, alkīni; iegūšana, ķīmiskās īpašības) Nodarbību vadīs RTU MLĶF asoc. prof. Māra Plotniece

 

24.03.2018. 12. Nodarbība

Ogļūdeņraži (cikloalkāni, arēni; iegūšana, ķīmiskās īpašības) Nodarbību vadīs RTU MLĶF asoc. prof. Māra Plotniece

 

31.03.2018. Uzdevumi patstāvīgai risināšanai
07.04.2018. 13. Nodarbība

Spirti, fenoli, karbonilsavienojumi, amīni (iegūšana, ķīmiskās īpašības) Nodarbību vadīs RTU MLĶF asoc. prof. Māra Plotniece

 

14.04.2018. Uzdevumi patstāvīgai risināšanai
28.04.2018. 14. Nodarbība

Karbonskabes, to atvasinājumi (iegūšana, ķīmiskās īpašības)Nodarbību vadīs RTU MLĶF asoc. prof. Māra Plotniece

 

Iepazīsti augstskolas vidi un studentu dzīvi – no plkst. 13.25

Ekskursiju vadīs RTU MLĶ asoc.prof. Inna Juhņeviča

Posted in Bez tēmas | Komentāri ir izslēgtiSagatavošanas kursi ķīmijā vidusskolēniem

«Sarunu bibliotēkā» studentiem būs iespēja iepazīt četru uzņēmumu pārstāvjus

Otrdien, 7. novembrī, plkst. 16 Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Zinātniskās bibliotēkas konferenču zālē, Paula Valdena ielā 5, notiks RTU Karjeras centra organizēts pasākums studentiem «Sarunu bibliotēka», kurā būs iespēja iepazīt astoņus profesionāļus no četriem Latvijas uzņēmumiem – «Rīgas namu pārvaldnieka», «Accenture Latvia», «Solvay Business Services Latvia» un «Kreiss».

 

Sarunu bibliotēka veidota, iedvesmojoties no «dzīvās bibliotēkas» formāta, kur cilvēki kļūst par «dzīvajām grāmatām» un dalās savos stāstos ar apmeklētājiem, sniedzot iespēju veidot dzīvu personisku dialogu. Sarunā studentiem būs iespēja uzņēmumu pārstāvjiem uzdot jautājumus par profesijām, to izvēles procesu, veiksmēm, grūtībām, darba ikdienu u. c.

 

Sarunas tiek organizētas četrās sesijās: plkst. 16.00, 16.30, 17.00, 17.30.

Vienas sesijas ilgums ir 25 minūtes, un tā notiks grupā līdz pieciem studentiem.

 

Studentiem būs iespēja tuvāk iepazīt astoņus profesionāļus:

 

 1. «Rīgas namu pārvaldnieka» iecirkņa vadītāju;
 2. «Rīgas namu pārvaldnieka» Remontdarbu pārraudzības nodaļas remontdarbu pārraudzības projektu vadītāju;
 3. «Accenture Latvia» Oracle komandas vadītāju;
 4. «Accenture Latvia» Testēšanas nodaļas vadītāju;
 5. «Solvay Business Services Latvia» integrāciju projektu vadītāju;
 6. «Solvay Business Services Latvia», Hazard Communication speciālists;
 7. «Kreiss» cilvēkresursu speciālistu;
 8. «Kreiss» vecākais pārdošanas un loģistikas menedžeri.

 

Studenti aicināti rezervēt laiku, lai tuvāk iepazītos ar vienu vai vairākiem speciālistiem. Pieteikšanās semināram notiek, aizpildot anketu  http://ej.uz/j2c5

 

Pēc anketas dalībnieki saņems apstiprinājum par piedalīšanos seminārā

 

Papildu informāciju iespējams saņemt, sūtot jautājumus uz e-pastu viktorija.gaina@rtu.lv

Posted in Bez tēmas | Komentāri ir izslēgti«Sarunu bibliotēkā» studentiem būs iespēja iepazīt četru uzņēmumu pārstāvjus

Paziņos RTU Zelta fondā iekļauto absolventu vārdus

28. septembrī plkst. 18 RTU Mazajā zālē, Kaļķu ielā 1, svinīgā pasākumā notiks Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Zelta fonda izlasē iekļauto 2016./2017. akadēmiskā studiju gada absolventu vārdu paziņošana. Šogad fondā iekļauts 71 absolvents, bet iekļaušanai izvirzīti pavisam tika 188 kandidāti.

RTU Zelta fonds izveidots, lai cildinātu izcilākos RTU absolventus, informētu sabiedrību par viņu sasniegumiem un veicinātu absolventu karjeras izaugsmi. Veidojot Zelta fonda izlasi, tiek ņemta vērā ne tikai absolventa vidējā atzīme, bet arī studiju laikā veiktās sabiedriskās aktivitātes, panākumi zinātnē un sportā.

RTU izcilāko absolventu potenciālu augstu vērtē arī darba devēji. «RTU Zelta fonds vieno jauniešus ar lielu gribasspēku un augstu izaugsmes potenciālu. Lai arī tiek pieņemts, ka katrs pats apzinās savu vērtību, mēs AS «Olainfarm» zinām, cik būtisks ir iedrošinājums un atzinība. Tie izaicina un motivē turpināt paplašināt savas robežas. Neapstājieties!» saka AS «Olainfarm» Administratīvā departamenta direktora vietniece Karīna Rāviņa-Vimba.

Zelta fonda izlasē iekļauts Būvniecības un inženierzinātņu fakultātes bakalaura studiju programmas «Būvniecība» absolvents Raivo Kalderauskis. Viņš uzskata: «Studiju laikā zināju, ka RTU Zelta fondā iekļūt ir gods, jo šeit izvirza tikai zinošākos, aktīvākos un pamanāmākos studentus no visas RTU. Ir patīkami saņemt šādu godu, pievienoties labākajiem no labākajiem, kā arī apzināties, ka savā studiju laikā esmu izcēlies ne tikai ar panākumiem izglītībā, bet arī ar aktivitātēm, kas pozitīvi ir ietekmējušas studentus, studiju programmu un visu RTU vidi un sabiedrību.»

RTU Zelta fonds izveidots 2010. gadā. Kandidātus iekļaušanai RTU Zelta fondā izvirza studiju programmu direktori sadarbībā ar RTU Karjeras centru. Absolventu zelta izlase ik semestri tiek publicēta RTU mājaslapā, kā arī īpašā RTU Zelta fonda informatīvajā izdevumā, kuru saņems RTU Karjeras centra sadarbības uzņēmumi. Šobrīd RTU Zelta fonda reģistrā ir iekļauts jau 564 RTU absolventi.

Projekta atbalstītāji ir AS «Latvenergo», AS «Olainfarm» un SIA «C.T.Co».

Vairāk par RTU Zelta fondu

http://karjera.rtu.lv/portfolio-item/rtu-zelta-fonds/

Posted in Bez tēmas | Komentāri ir izslēgtiPaziņos RTU Zelta fondā iekļauto absolventu vārdus

Nodarbības “Visaptverošā ķīmija”

Rīgas Dabaszinību skolas pulciņa “Visaptverošā ķīmija” nodarbībās var piedalīties skolēni no 9. līdz 12. klasei. Nodarbību laikā būs iespēja iepazīt dažādas analītiskās metodes, praktizēties organiskajā un neorganiskajā sintēzē, kā arī izprast dažādus ķīmisko pārvērtību pamatprincipus. Mācību gada laikā notiks dažādas ekskursijas, lai vairāk iepazītu ne tikai zinātnes, bet arī ražošanas nozares Latvijā. Praktiski būs iespēja darboties dažādās RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes laboratorijās un iepazīt dažādas tēmas. Viss dižais reiz sācies ar aizrautību un vēlmi mēģināt! Aicinām visus interesentus uz nodarbībām trešdienās plkst. 17:00. Papildus informāciju sniegs Santa Bērziņa 26870903.

 

 
Posted in Bez tēmas | Komentāri ir izslēgtiNodarbības “Visaptverošā ķīmija”

RTU zinātnieku nakts 2017

Zinātnieku nakts ietvaros 29. septembrī no plkst. 18.00-22.00 RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte, Paula Valdena iela 3/7 un Ķīpsalas  iela 6, Rīgā  piedāvā populārzinātniskās lekcijas, kā arī katram interesentam būs iespēja iesaistīties virknē darbnīcu, pastāvīgi veikt dažādas ķīmiskās reakcijas, iesaistīties mākslas darbu izstrādē.

Radošās darbnīcas

Ķīpsalas iela 6, Rīga

1.stāvā, 113.telpā

RTU Dizaina tehnoloģiju institūts piedāvā nākt mazam vai lielam un iepazīties ar koku un radīt sev mazo sapņu suvenīru!  Sapņus palīdzēs realizēt studenti, pamācot zāģēt, slīpēt, vīlēt, vērt, zīmēt un līmēt.

 Paula Valdena iela 3/7, Rīga

 1.stāvā foajē fakultātes studentu pašpārvalde rādīs, kā sūtīt slepenas zīmītes, krāsaini un apburoši uguns demonstrējumi. Spēlēšanās ar burvju putru.

Piedāvāta iespēja apskatīt RTU MLĶF Dizaina tehnoloģiju institūta studentu darbus, kuri ietver lietišķo mākslu un dizainu.

Varēs pārliecināties, ka studenti spēj universitātē iegūtās plašās zināšanas izmantot praksē!

 151. un 142. telpā Polimērmateriālu institūtā varēsi piedalīties polimēru izstrādājumu tapšanas procesā. Varēsi izgatavot kādu nieku sev, izmantojot audumu un neparastus apdares materiālus.

218.telpā Tehniskās fizikās institūta darbnīcās būs iespēja mēroties spēkiem ar īstiem sensoriem un pārbaudīt, kurš labāks – cilvēks vai tehnoloģijas, kā arī varēs iepazīties ar cita veida materiāliem.

233.telpā Silikātu materiālu institūts piedāvās iežu un minerālu kolekciju pētījumus ar  mikroskopa palīdzību. Dabas unikalitāte ļauj ķīmiskajiem elementiem saplūst kopā, radot brīnišķīgus minerālus, ar neatkārtojamo raksturu, struktūru, sastāvu, krāsu, līdz ar to – īpašībām.

435.telpā Lietišķās ķīmijas institūtā būs iespēja uzsintezēt biodīzeli, izpētīt krāsainos dzērienus, kas ir tik vilinoši! Notiks luminescentu jeb tumsā spīdošu vielu demonstrējumi.

458., 459.telpā Organiskās ķīmijas  tehnoloģijas institūtā katru stundu notiek ķīmisko eksperimentu demonstrējumi. Kā arī būs iespēja apmeklēt dabisko indikatoru un slepenās zīmītes darbnīcas.

 

Populārzinātniskās lekcijas :

 

Laiks Telpas Nr. Lekcija Telpas Nr. Lekcija
18.05-18.25 447., PV-3/7 Oksidēšanās reakcijas dabā: to spožums un posts 441.,

PV-3/7

Transtaukskābes, konservanti un krāsvielas pārtikas produktos
18.35- 18.55 213.,

PV-3/7

No zemes bagātībām līdz gatavam produktam
19.35- 19.55 213.,

PV-3/7

No zemes bagātībām līdz gatavam produktam 441.,

PV-3/7

Transtaukskābes, konservanti un krāsvielas pārtikas produktos
20.05-20.25 447.,

PV-3/7

Oksidēšanās reakcijas dabā: to spožums un posts

 Pēc plkst. 20.00,  1.stāvā foajē  pārsteigums no kriogenās molekulāras virtuves!

 

Kontaktinformācija:

Inna Juhņeviča,

inna.juhnevica@rtu.lv,

+371 67089117, +371 29175634

Posted in Bez tēmas | Komentāri ir izslēgtiRTU zinātnieku nakts 2017

Mācību literatūras izsniegšanas grafiks

Mācību literatūra tiks izsniegta Zinātniskās bibliotēkas Mācību literatūras abonementā Paula Valdena ielā 3 / 7 – 360. Mācību grāmatas visu kursu studentiem izsniegs no 07. – 15. septembrim pēc grafika darbdienās no plkst. 9:00 – 19:00, sestdienās no plkst. 10:00 – 15:00. Lai saņemtu mācību grāmatas, vajadzīga studenta apliecība un nepieciešamās literatūras saraksts. No 18. septembra mācību grāmatas varēs saņemt parastajā kārtībā bibliotēkas darba laikā. Aicinām iepazīties ar izsniegšanas grafiku 2017. gada septembrī.

Mācību grāmatu pieņemšanas un izsniegšanas grafiks.

01.09. – 06.09. – tikai izsniegto grāmatu pieņemšana no studentiem

04.09. – mācību grāmatu izsniegšana IZV skolēniem un skolotājiem

07.09. – MLĶF

08.09. – EEF

09.09. – Neklātienes un vakara studentiem

11.09. – ETF, ETHZF

12.09. – BIF, AF

13.09. – MTAF

14.09. – IEVF

15.09. – DITF

Lai grāmatu saņemšana un nodošana būtu ērta un patīkama, lūdzam ievērot grafiku, grāmatu reģistrēšanai piedāvājam izmantot pašapkalpošanās automātus. Grāmatas nodot iespējams gan pie bibliotekāra, gan pašapkalpošanās automātos Paula Valdena ielā 3 / 7 un Paula Valdena ielā 5.

Posted in Bez tēmas | Komentāri ir izslēgtiMācību literatūras izsniegšanas grafiks

Lekciju saraksts

PAVASARA semestra lekciju saraksts 2017./2018. mācību gadam beidzot ir atrodams mūsu mājas lapā www.mlkf.rtu.lv  “Studijas/Nodarbību saraksts”.

Otrā kursa tehnologu dalījumu grupās var meklēt turpat.

Par maģistru izvēles priekšmetiem, kuri nav sarakstā, interesēties profilējošās katedrās.

RKLMT0 1.kursam un RKML0 2.kursam izmaiņas sarakstā 16.01.2018.

Neskaidrību gadījumā rakstiet uz adresi ilze.sparite@rtu.lv vai griezties dekanātā.


Posted in Bez tēmas | Komentāri ir izslēgtiLekciju saraksts

58. RTU Starptautiskā zinātniskā konference

58th-conf

 

Ikgadējā Rīgas Tehniskās universitātes 58. Starptautiskā zinātniskā konference “Materiālzinātne un lietišķā ķīmija” notiks 2017. gada 20. oktobrī, Rīgā, RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē, Paula Valdena ielā 3, un RTU Dizaina Tehnoloģiju institūtā, Ķīpsalas ielā 6.

Recenzēti konferences raksti tiks publicēti Trans Tech Publications tiešsaistes piekļuves žurnālā “Key Engineering Materials” un iekļauti SCOPUS, ISI Web of Science, EBSCO, ProQuest  un citās datubāzēs. Žurnāls aptver plaša spektra tematus, kas saistīti ar jaunu materiālu un to sintēžu izstrādi, izpēti, apstrādi un modelēšanu. Raksta garums 5-6 lapaspuses, iekļaujot attēlus, tabulas un atsauces, A4 formāts.

Konferences darba valoda latviešu un angļu. Dalības formas – mutiskā prezentācija, stenda referāts un neklātienes dalība ar stenda referātu.

Konferences programma

Konferences tēmas:

 • Ķīmija
 • Ķīmijas tehnoloģija un materiālu tehnoloģija
 • Materiālzinātne
 • Tekstils un apģērbu tehnoloģija

Konferences kalendārs un dalības maksa:

Agrā reģistrācija       1.      maijs – 10. jūnijs 90*, 120, 150** EUR *Studentam vai RTU darbiniekam (galvenajam autoram)

**Neklātienes dalība (iekļauta AO stenda referāta druka)

***Apstiprināšana – 7. sept., publikācijas iesniegšana – 11. sept.

Reģistrācija 10. jūnijs – 20. jūlijs 120*, 150, 180** EUR
Reģistrācijas apstiprināšana līdz 1. augustam  
Dalības maksas veikšana līdz 10. augustam  
Publikācijas iesniegšana līdz 10. augustam  
Vēlā reģistrācija*** 20. jūlijs – 5. septembris 160*, 200, 230** EUR
Konferences diena 20. oktobris  

 

Konferences mājaslapa: https://msac-conferences.rtu.lv/MSAC2017

Saziņai un papildinformācijai: conference.msac@rtu.lv

Posted in Bez tēmas | Komentāri ir izslēgti58. RTU Starptautiskā zinātniskā konference

RTU pasniegs izcilā ķīmiķa Paula Valdena piemiņas medaļas

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē (MLĶF) 15. un 16. jūnijā norisināsies izcilā latviešu izcelsmes ķīmiķa Paula Valdena (1863-1957) vārdā nosauktais 10. starptautiskais organiskās ķīmijas simpozijs. Tā laikā četriem ievērojamiem Latvijas ķīmiķiem pasniegs P. Valdena piemiņas medaļas. Pasākuma atklāšana un balvu pasniegšana notiks ceturtdien, 15. jūnijā, plkst. 9 RTU MLĶF, Paula Valdena ielā 3, 101. auditorijā.

Valdena medaļu šogad pasniegs RTU MLĶF Polimēru materiālu tehnoloģijas katedras profesoram Mārtiņam Kalniņam par starpfāžu robežprocesu pētījumiem daudzkomponentu polimērmateriālos. Profesors kopā ar studentiem gan sintezē jaunus materiālus, gan uzlabo un optimizē jau esošos, lai tiem piešķirtu konkrētas vēlamās īpašības un tos varētu izmantot gan ikdienā lietotajos iepakojumos, gan lidaparātu būvniecībā, gan citur.

 

Medaļu piešķirs arī RTU MLĶF Bioloģiski aktīvo savienojumu ķīmijas tehnoloģiju katedras profesorei Ērikai Bizdēnai par pētījumiem nukleozīdu un heterociklu ķīmijā, kā arī par talantīgu jauniešu piesaistīšanu ķīmijai. Nukleozīdi ir nukleīnskābes sastāvdaļa, kas nodrošina ģenētiskās informācijas glabāšanu un nodošanu nākamajām šūnu paaudzēm. Profesore kopā ar studentiem izstrādā metodes, kā ķīmiski sintezēt vielas un mainīt to struktūru, lai radītu bioloģiski aktīvās vielas. Tā izstrādāta gan ziede pret herpes vīrusu, gan notiek darbs pie pretvēža vielu izveides.

 

RTU MLĶF dekāns Valdis Kokars medaļu saņems par pētījumiem fotojūtīgu organisko savienojumu ķīmijā. Ir izdevies sintezēt jaunus fotojutīgus organiskos molekulāros savienojumus, ko var izmantot dažādās fotonikas ierīcēs. Piemēram, organiskajās gaismu izstarojošajās diodēs (OLED), kurās elektrisko enerģiju efektīvi var pārvērst gaismā. Iegūtie savienojumi ļauj piemērot fotonikas ierīču pagatavošanai ievērojami lētākas tehnoloģijas nekā līdz šim.

 

Savukārt Latvijas Universitātes ķīmijas zinātņu doktors Uldis Alksnis P. Valdena medaļu saņems par darbu ciklu Latvijas ķīmijas vēsturē.

 

Valdena piemiņas medaļas pasniedz starptautiski atzītiem ķīmijas, ķīmijas tehnoloģijas, materiālzinātnes un dabas un inženierzinātņu vēstures zinātniekiem, kuri devuši nozīmīgu ieguldījumu Latvijā minētajās jomās.

10. starptautiskā organiskās ķīmijas simpozija programma

Posted in Bez tēmas | Komentāri ir izslēgtiRTU pasniegs izcilā ķīmiķa Paula Valdena piemiņas medaļas