Paziņos RTU Zelta fondā iekļauto absolventu vārdus

28. septembrī plkst. 18 RTU Mazajā zālē, Kaļķu ielā 1, svinīgā pasākumā notiks Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Zelta fonda izlasē iekļauto 2016./2017. akadēmiskā studiju gada absolventu vārdu paziņošana. Šogad fondā iekļauts 71 absolvents, bet iekļaušanai izvirzīti pavisam tika 188 kandidāti.

RTU Zelta fonds izveidots, lai cildinātu izcilākos RTU absolventus, informētu sabiedrību par viņu sasniegumiem un veicinātu absolventu karjeras izaugsmi. Veidojot Zelta fonda izlasi, tiek ņemta vērā ne tikai absolventa vidējā atzīme, bet arī studiju laikā veiktās sabiedriskās aktivitātes, panākumi zinātnē un sportā.

RTU izcilāko absolventu potenciālu augstu vērtē arī darba devēji. «RTU Zelta fonds vieno jauniešus ar lielu gribasspēku un augstu izaugsmes potenciālu. Lai arī tiek pieņemts, ka katrs pats apzinās savu vērtību, mēs AS «Olainfarm» zinām, cik būtisks ir iedrošinājums un atzinība. Tie izaicina un motivē turpināt paplašināt savas robežas. Neapstājieties!» saka AS «Olainfarm» Administratīvā departamenta direktora vietniece Karīna Rāviņa-Vimba.

Zelta fonda izlasē iekļauts Būvniecības un inženierzinātņu fakultātes bakalaura studiju programmas «Būvniecība» absolvents Raivo Kalderauskis. Viņš uzskata: «Studiju laikā zināju, ka RTU Zelta fondā iekļūt ir gods, jo šeit izvirza tikai zinošākos, aktīvākos un pamanāmākos studentus no visas RTU. Ir patīkami saņemt šādu godu, pievienoties labākajiem no labākajiem, kā arī apzināties, ka savā studiju laikā esmu izcēlies ne tikai ar panākumiem izglītībā, bet arī ar aktivitātēm, kas pozitīvi ir ietekmējušas studentus, studiju programmu un visu RTU vidi un sabiedrību.»

RTU Zelta fonds izveidots 2010. gadā. Kandidātus iekļaušanai RTU Zelta fondā izvirza studiju programmu direktori sadarbībā ar RTU Karjeras centru. Absolventu zelta izlase ik semestri tiek publicēta RTU mājaslapā, kā arī īpašā RTU Zelta fonda informatīvajā izdevumā, kuru saņems RTU Karjeras centra sadarbības uzņēmumi. Šobrīd RTU Zelta fonda reģistrā ir iekļauts jau 564 RTU absolventi.

Projekta atbalstītāji ir AS «Latvenergo», AS «Olainfarm» un SIA «C.T.Co».

Vairāk par RTU Zelta fondu

http://karjera.rtu.lv/portfolio-item/rtu-zelta-fonds/

Posted in Bez tēmas | Komentāri ir izslēgtiPaziņos RTU Zelta fondā iekļauto absolventu vārdus

Nodarbības “Visaptverošā ķīmija”

Ar jauno mācību gadu atsāksies "Visaptverošās ķīmijas" nodarbības 
vidusskolēniem! Nodarbības notiks katru trešdienu 17:00. Uz 
ievadnodarbību 13. septembrī, Paula Valdena ielā 3/7, 272, plks. 17:00 
aicināti visi interesenti! Papildus informāciju sniegs Santa Bērziņa 
26870903.
Posted in Bez tēmas | Komentāri ir izslēgtiNodarbības “Visaptverošā ķīmija”

RTU zinātnieku nakts 2017

Zinātnieku nakts šogad norisināsies 29. septembrī. Zinātnieku nakts ietvaros no plkst. 18.00-23.00 RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē, Paula Valdena iela 3/7, Rīgā. Plašākai sabiedrībai apskatei būs atvērti fakultātes zinātniskie institūti, kur interesenti varēs piedalīties zinātniskajos eksperimentos, iesaistīties diskusijās, uzdot jautājumus zinātniekiem, un uz brīdi iejusties zinātnieka ikdienā.
Pasākuma laikā būs skatāmi arī fakultātes Dizaina tehnoloģiju institūta studentu darbi, kuros savijas māksla ar zinātni un ir izmantoti zinātniskie atklājumi.
Noskaidro, cik liela nozīme ķīmijai un tehnoloģijai ir ikviena cilvēka dzīvē!

Kontaktinformācija un pieteikšanās:
Inna Juhņeviča, inna.juhnevica@rtu.lv, +371 67089117

Plašāka informācija

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/kalendars/atvert/zinatnieku-nakts-2017

Posted in Bez tēmas | Komentāri ir izslēgtiRTU zinātnieku nakts 2017

Sagatavošanas kursi ķīmijā vidusskolēniem

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte (MLĶF) organizē sagatavošanas kursus ķīmijā. Nodarbību mērķis ir sagatavot ieinteresētos valsts vidusskolēnus  studiju uzsākšanai un sekmīgai turpināšanai RTU, kā arī palīdzēt sagatavoties valsts centralizētajam eksāmenam ķīmijā.

Paredzētas divpadsmit nodarbības katra četru akadēmisko stundu apjomā, kurās apskatīs ķīmijas pamatkursa izpratnei un apgūšanai nepieciešamās tēmas. Aplūkoto tēmu pilnīgai izpratnei un zināšanu nostiprināšanai skolēniem patstāvīgai risināšanai tiks piedāvāti tematiski uzdevumi, atbildes uz kuriem vajadzēs nosūtīt pasniedzējam elektroniskā veidā. Uzdevumu risināšanas gaitas galvenie aspekti tiks analizēti nodarbību laikā.

Kursi notiks no 14.10.2017. līdz 28.04.2018., sestdienās no plkst.10:15 līdz 14:45. Starpbrīdis no plkst. 11:50 līdz 12:15 un no plkst. 13.15 līdz 13.25.

Nodarbības notiks RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte, P.Valdena ielā 3, (Ķīpsalā), 272. auditorijā.

Kursu dalības maksa vidusskolēniem – 60 EUR, pirmajā nodarbībā jāiesniedz parakstīts iesniegums (aizpildīt uz vietas).

Dalības maksa ar norādi “Par sagatavošanas kursiem ķīmijā” ir jāveic uz kontu:

Rīgas Tehniskā universitāte
Reģistrācijas nr. 90000068977
Adrese: Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658

SEB banka       UNLALV2X

Konts:   LV45UNLA0050015395881

Veicot maksājumu norādiet:  maksājuma mērķi, skolnieka vārdu, uzvārdu, personas kodu, gadījumā ja skolnieka vietā maksā cita persona.

 

Papildu informācija par sagatavošanas kursiem ķīmijā:

RTU MLĶ fakultātes dekāna vietniece administratīvā darbā

asoc.prof. Inna Juhņeviča

Āzenes14/24-231, Rīga, LV-1048,

Tālruņi: 29175634, 67089117,

E-pasts: inna.juhnevica@rtu.lv

 

Vidusskolēnu sagatavošanas kursu ķīmijā nodarbību plāns

Datums Nodarbības tēma
14.10.2017. 1. Nodarbība

Atomu uzbūve. Izotopi. Ķīmisko elementu periodiskā sistēma: periodiskais likums; atoma kodola lādiņš un elementu kārtas skaitlis; elektronu izvietojums pa enerģētiskajiem līmeņiem; elementu oksidācijas pakāpes un vērtības izskaidrojums no atomu uzbūves teorijas viedokļa.

Nodarbību vadīs RTU MLĶF prof. Ērika Bizdēna

21.10.2017. Uzdevumi patstāvīgai risināšanai
28.10.2017. 2. Nodarbība

Elementu vērtības un oksidācijas pakāpes noteikšana pēc formulām un formulu sastādīšana pēc elementu oksidācijas pakāpes un vērtības. Atomu masa. Relatīvā atommasa, Atommasas vienība. Vielas daudzums molos. Molmasa, moltilpums. Avogadro skaitlis. Aprēķini.

Lekciju vadīs RTU MLĶF prof. Ērika Bizdēna

04.11.2017. Uzdevumi patstāvīgai risināšanai
11.11.2017. 3. Nodarbība

Svarīgākās neorganisko savienojumu klases (oksīdi, hidroksīdi, skābes, sāļi).

Lekciju vadīs RTU MLĶF asoc.prof.  Nelli Batenko

18.11.2017. Uzdevumi patstāvīgai risināšanai
25.11.2017. 4. Nodarbība

Ķīmisko reakciju veidi un vienādojumi. Aprēķini pēc vienādojumiem.

Nodarbību vadīs RTU MLĶF prof. Ērika Bizdēna

02.12.2017. Uzdevumi patstāvīgai risināšanai
09.12.2017. 5. Nodarbība

Neorganisko vielu savstarpējas reakcijas, hidrolīze, disociācija, pH, pOH vērtības.

Lekciju vadīs RTU MLĶF asoc.prof.  Nelli Batenko

 

16.12.2017. Uzdevumi patstāvīgai risināšanai

 

Nodarbību datumi tiks precizēti

 

6. Nodarbība

Šķīdumu sastāvi, sastāvu izteikšanas veidi. Oksidēšanās- reducēšanās reakcijas.

Nodarbību vadīs RTU MLĶF prof. Svetlana Čornaja

 

Uzdevumi patstāvīgai risināšanai
7. Nodarbība

Elektrolīze, likumi, uzdevumi. Korozija, galvaniskie elementi.

Nodarbību vadīs RTU MLĶF prof. Svetlana Čornaja

 

Uzdevumi patstāvīgai risināšanai
8. Nodarbība

Ķīmiskais līdzsvars. Ķīmiskā kinētika.

Nodarbību vadīs RTU MLĶF prof. Svetlana Čornaja

 

Uzdevumi patstāvīgai risināšanai
9. Nodarbība

Uzdevumu rēķināšana par iepriekšējam tēmām

Nodarbību vadīs RTU MLĶF prof. Ērika Bizdēna

 

Uzdevumi patstāvīgai risināšanai
10. Nodarbība

Ievads organiskajā ķīmijā. Organisko savienojumu klasifikācija un nomenklatūra. Ķīmiskās formulas un ķīmiskās saitesNodarbību vadīs RTU MLĶF asoc. prof. Māra Plotniece

 

Uzdevumi patstāvīgai risināšanai
11. Nodarbība

Ogļūdeņraži (alkāni, alkēni, alkēnialkadiēni, alkīni; iegūšana, ķīmiskās īpašības) Nodarbību vadīs RTU MLĶF asoc. prof. Māra Plotniece

 

Uzdevumi patstāvīgai risināšanai
12. Nodarbība

Ogļūdeņraži (cikloalkāni, arēni; iegūšana, ķīmiskās īpašības) Nodarbību vadīs RTU MLĶF asoc. prof. Māra Plotniece

 

13. Nodarbība

Spirti, fenoli, karbonilsavienojumi, amīni (iegūšana, ķīmiskās īpašības) Nodarbību vadīs RTU MLĶF asoc. prof. Māra Plotniece

 

Uzdevumi patstāvīgai risināšanai
14. Nodarbība

Karbonskabes, to atvasinājumi (iegūšana, ķīmiskās īpašības)Nodarbību vadīs RTU MLĶF asoc. prof. Māra Plotniece

 

Iepazīsti augstskolas vidi un studentu dzīvi – no plkst. 13.25

Ekskursiju vadīs RTU MLĶ asoc.prof. Inna Juhņeviča

Posted in Bez tēmas | Komentāri ir izslēgtiSagatavošanas kursi ķīmijā vidusskolēniem

Mācību literatūras izsniegšanas grafiks

Mācību literatūra tiks izsniegta Zinātniskās bibliotēkas Mācību literatūras abonementā Paula Valdena ielā 3 / 7 – 360. Mācību grāmatas visu kursu studentiem izsniegs no 07. – 15. septembrim pēc grafika darbdienās no plkst. 9:00 – 19:00, sestdienās no plkst. 10:00 – 15:00. Lai saņemtu mācību grāmatas, vajadzīga studenta apliecība un nepieciešamās literatūras saraksts. No 18. septembra mācību grāmatas varēs saņemt parastajā kārtībā bibliotēkas darba laikā. Aicinām iepazīties ar izsniegšanas grafiku 2017. gada septembrī.

Mācību grāmatu pieņemšanas un izsniegšanas grafiks.

01.09. – 06.09. – tikai izsniegto grāmatu pieņemšana no studentiem

04.09. – mācību grāmatu izsniegšana IZV skolēniem un skolotājiem

07.09. – MLĶF

08.09. – EEF

09.09. – Neklātienes un vakara studentiem

11.09. – ETF, ETHZF

12.09. – BIF, AF

13.09. – MTAF

14.09. – IEVF

15.09. – DITF

Lai grāmatu saņemšana un nodošana būtu ērta un patīkama, lūdzam ievērot grafiku, grāmatu reģistrēšanai piedāvājam izmantot pašapkalpošanās automātus. Grāmatas nodot iespējams gan pie bibliotekāra, gan pašapkalpošanās automātos Paula Valdena ielā 3 / 7 un Paula Valdena ielā 5.

Posted in Bez tēmas | Komentāri ir izslēgtiMācību literatūras izsniegšanas grafiks

Lekciju saraksts

RUDENS semestra lekciju saraksts 2017./2018. mācību gadam beidzot ir atrodams mūsu mājas lapā www.mlkf.rtu.lv  “Studijas/Nodarbību saraksts”.

Otrā un trešā kursa tehnologu dalījumu grupās var meklēt turpat

Par maģistru izvēles priekšmetiem, kuri nav sarakstā, interesēties profilējošās katedrās.
1.kursa maģistriem tehnologiem izmaiņas 01.08.2017.

2.kursa materiālzinātnes studentiem izmaiņas 28.08.2017.

Neskaidrību gadījumā rakstiet uz adresi ilze.sparite@rtu.lv vai griezties dekanātā sākot ar 28. augustu!


Posted in Bez tēmas | Komentāri ir izslēgtiLekciju saraksts

58. RTU Starptautiskā zinātniskā konference

58th-conf

 

Ikgadējā Rīgas Tehniskās universitātes 58. Starptautiskā zinātniskā konference “Materiālzinātne un lietišķā ķīmija” notiks 2017. gada 20. oktobrī, Rīgā, RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē, Paula Valdena ielā 3, un RTU Dizaina Tehnoloģiju institūtā, Ķīpsalas ielā 6.

Recenzēti konferences raksti tiks publicēti Trans Tech Publications tiešsaistes piekļuves žurnālā “Key Engineering Materials” un iekļauti SCOPUS, ISI Web of Science, EBSCO, ProQuest  un citās datubāzēs. Žurnāls aptver plaša spektra tematus, kas saistīti ar jaunu materiālu un to sintēžu izstrādi, izpēti, apstrādi un modelēšanu. Raksta garums 5-6 lapaspuses, iekļaujot attēlus, tabulas un atsauces, A4 formāts.

Konferences darba valoda latviešu un angļu. Dalības formas – mutiskā prezentācija, stenda referāts un neklātienes dalība ar stenda referātu.

Konferences tēmas:

  • Ķīmija
  • Ķīmijas tehnoloģija un materiālu tehnoloģija
  • Materiālzinātne
  • Tekstils un apģērbu tehnoloģija

Konferences kalendārs un dalības maksa:

Agrā reģistrācija       1.      maijs – 10. jūnijs 90*, 120, 150** EUR *Studentam vai RTU darbiniekam (galvenajam autoram)

**Neklātienes dalība (iekļauta AO stenda referāta druka)

***Apstiprināšana – 7. sept., publikācijas iesniegšana – 11. sept.

Reģistrācija 10. jūnijs – 20. jūlijs 120*, 150, 180** EUR
Reģistrācijas apstiprināšana līdz 1. augustam  
Dalības maksas veikšana līdz 10. augustam  
Publikācijas iesniegšana līdz 10. augustam  
Vēlā reģistrācija*** 20. jūlijs – 5. septembris 160*, 200, 230** EUR
Konferences diena 20. oktobris  

 

Konferences mājaslapa: https://msac-conferences.rtu.lv/MSAC2017

Saziņai un papildinformācijai: conference.msac@rtu.lv

Posted in Bez tēmas | Komentāri ir izslēgti58. RTU Starptautiskā zinātniskā konference

RTU pasniegs izcilā ķīmiķa Paula Valdena piemiņas medaļas

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē (MLĶF) 15. un 16. jūnijā norisināsies izcilā latviešu izcelsmes ķīmiķa Paula Valdena (1863-1957) vārdā nosauktais 10. starptautiskais organiskās ķīmijas simpozijs. Tā laikā četriem ievērojamiem Latvijas ķīmiķiem pasniegs P. Valdena piemiņas medaļas. Pasākuma atklāšana un balvu pasniegšana notiks ceturtdien, 15. jūnijā, plkst. 9 RTU MLĶF, Paula Valdena ielā 3, 101. auditorijā.

Valdena medaļu šogad pasniegs RTU MLĶF Polimēru materiālu tehnoloģijas katedras profesoram Mārtiņam Kalniņam par starpfāžu robežprocesu pētījumiem daudzkomponentu polimērmateriālos. Profesors kopā ar studentiem gan sintezē jaunus materiālus, gan uzlabo un optimizē jau esošos, lai tiem piešķirtu konkrētas vēlamās īpašības un tos varētu izmantot gan ikdienā lietotajos iepakojumos, gan lidaparātu būvniecībā, gan citur.

 

Medaļu piešķirs arī RTU MLĶF Bioloģiski aktīvo savienojumu ķīmijas tehnoloģiju katedras profesorei Ērikai Bizdēnai par pētījumiem nukleozīdu un heterociklu ķīmijā, kā arī par talantīgu jauniešu piesaistīšanu ķīmijai. Nukleozīdi ir nukleīnskābes sastāvdaļa, kas nodrošina ģenētiskās informācijas glabāšanu un nodošanu nākamajām šūnu paaudzēm. Profesore kopā ar studentiem izstrādā metodes, kā ķīmiski sintezēt vielas un mainīt to struktūru, lai radītu bioloģiski aktīvās vielas. Tā izstrādāta gan ziede pret herpes vīrusu, gan notiek darbs pie pretvēža vielu izveides.

 

RTU MLĶF dekāns Valdis Kokars medaļu saņems par pētījumiem fotojūtīgu organisko savienojumu ķīmijā. Ir izdevies sintezēt jaunus fotojutīgus organiskos molekulāros savienojumus, ko var izmantot dažādās fotonikas ierīcēs. Piemēram, organiskajās gaismu izstarojošajās diodēs (OLED), kurās elektrisko enerģiju efektīvi var pārvērst gaismā. Iegūtie savienojumi ļauj piemērot fotonikas ierīču pagatavošanai ievērojami lētākas tehnoloģijas nekā līdz šim.

 

Savukārt Latvijas Universitātes ķīmijas zinātņu doktors Uldis Alksnis P. Valdena medaļu saņems par darbu ciklu Latvijas ķīmijas vēsturē.

 

Valdena piemiņas medaļas pasniedz starptautiski atzītiem ķīmijas, ķīmijas tehnoloģijas, materiālzinātnes un dabas un inženierzinātņu vēstures zinātniekiem, kuri devuši nozīmīgu ieguldījumu Latvijā minētajās jomās.

10. starptautiskā organiskās ķīmijas simpozija programma

Posted in Bez tēmas | Komentāri ir izslēgtiRTU pasniegs izcilā ķīmiķa Paula Valdena piemiņas medaļas

Dekanāta darba laiki 2017. gada vasarā

Valdis Kokars 24. un 25. jūlijā 1000 – 1200
  27. jūlijā 1000 – 1400
  28. jūlijā 1000 – 1200
Mārcis Dzenis 17. – 21. jūlijs 1000 – 1200
Māra Jure 5., 7., 10. jūlijā 1000 – 1300
  4., 6., 11. jūlijā 1600 – 1900
Inta Timma 20. un 21. jūlijā 1000 – 1200
  24. jūlijā 1600 – 1900
  25. jūlijā 1000 – 1200
Ilze Spārīte 27. jūlijā 1000 – 1400
  28. jūlijā 1000 – 1200

 

Posted in Bez tēmas | Komentāri ir izslēgtiDekanāta darba laiki 2017. gada vasarā

RTU pētniece un doktorante iegūst «L’Oréal» Baltic stipendiju «Sievietēm zinātnē»

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) zinātniece Marina Sokolova un MLĶF Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūta Bioloģiski aktīvo savienojumu ķīmijas tehnoloģijas katedras doktorante Jekaterīna Ivanova saņēmusi kosmētikas uņēmuma «L’Oréal» Baltic stipendiju «Sievietēm zinātnē». Zinātnieces pētījumu mērķis ir izveidot kompozītmateriālus, kas imitē cilvēka kaulu struktūru un funkcijas. Jekaterīnas Ivanovas pētījums ir veltīts potenciālu pretvēža savienojumu izstrādei.

Marinas pētījums ir ļoti aktuāls, jo līdz ar sabiedrības novecošanu un ekstrēmo sporta veidu popularitātes pieaugumu ir palielinājies kaulu slimību un kaulu traumu gadījumu skaits. Kaulu bojājumus un kustību traucējumus izraisa tādas slimības kā osteoporoze, artrīts un kaulu vēzis, tāpēc ir nepieciešams radīt materiālu, ar kuru var pilnvērtīgi aizstāt bojātos kaulu audus.

«Kauls ir galvenais cilvēka ķermeņa uzbūves elements, tam jābūt ne tikai stipram kā betona blokam, bet arī elastīgam kā gumijai triecienu absorbēšanai. Apvienojot kalcija fosfāta biosaderību un osteokonduktivitāti ar polimēriem, piemēram, hialuronskābi, iespējams iegūt kompozītmateriālu ar cilvēka kaulam līdzīgu struktūru, sastāvu un mehāniskajām īpašībām,» stāsta jaunā Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centra pētniece Marina Sokolova.

Jekaterīnas Ivanovas doktora disertācijas tēma ir «Aromātisko sulfonamīdu kā ogļskābes anhidrāžu inhibitoru sintēze».

Stipendija ik gadu tiek piešķirta vienai zinātņu doktorei vecumā līdz 40 gadiem iecerēto pētījumu veikšanai un divām doktorantēm līdz 33 gadu vecumam disertācijas izstrādei. Ar UNESCO Latvijas Nacionālas komisijas un Latvijas Zinātņu akadēmijas atbalstu stipendija izveidota starptautiskās L΄ORÉAL–UNESCO sadarbības programmā «For Women in Science» («Sievietēm zinātnē»). Tās mērķis ir atbalstīt daudzsološas zinātnieces un iedvesmot sievietes pievērsties karjerai zinātnē.

Posted in Bez tēmas | Komentāri ir izslēgtiRTU pētniece un doktorante iegūst «L’Oréal» Baltic stipendiju «Sievietēm zinātnē»