Maģistri tehnologi

2017./2018. m.g. PAVASARA semestris

Par izvēles priekšmetiem, kuri nav sarakstā, interesēties profilējošās katedrās.
2. kursa tehnologiem izmaiņas sarakstā 16.01.2018.

Comments are closed.