Maģistri tehnologi

2017./2018. m.g. RUDENS semestris

Par izvēles priekšmetiem, kuri nav sarakstā, interesēties profilējošās katedrās.
1.kursa tehnologiem izmaiņas 01.08.2017.

Comments are closed.