Akadēmiskais personāls

Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra

Vārds Uzvārds
Amats
Zin./Akad. grāds
Telefons
E-pasts
Līga Bērziņa-Cimdiņa
Profesore,
kat. vadītāja
Dr.sc.ing.
67089275, 67089211
liga.berzina-cimdina@rtu.lv
Jurijs Ozoliņš
Profesors
Dr.sc.ing.
67089228
juris_oz@inbox.lv
Daina Kalniņa
Asoc. profesore
Dr.sc.ing.
67089265
dkkalnin@latnet.lv
Juris Vanags
Asoc. profesors
Dr.sc.ing.
juris_vanags@inbox.lv
Iljo Dreijers
Docents
Dr.sc.ing.
ilo@ktf.rtu.lv
Juris Mālers
Docents
Dr.sc.ing.
67089228
juris_malers@ktf.rtu.lv
Valdemārs Ščerbaks
Docents
Dr.sc.ing.
valdemars.scerbaks@rtu.lv
Ilze Spārīte
Lektore
Mg.math.
67089249
ilze.sparite@rtu.lv
Plašāka informācija VĶTI mājas lapā


Polimēru materiālu tehnoloģijas katedra

Vārds Uzvārds
Amats
Zin./Akad. grāds
Telefons
E-pasts
Skaidrīte Reihmane
Profesore, kat. vadītāja
Dr.sc.ing.
67089219
skaidrite.reihmane@rtu.lv
Mārtiņš Kalniņš
Profesors
Dr.habil.sc.ing.
67089218
martinsk@parks.lv
Mārcis Dzenis
Asoc. profesors
Dr.sc.ing.
67089220
marcis.dzenis@rtu.lv
Jānis Kajaks
Asoc. profesors
Dr.sc.ing.
67089219
kajaks@ktf.rtu.lv
Laimonis Mālers
Asoc. profesors
Dr.chem.
67089219
laimis@ktf.rtu.lv
Remo Merijs Meri
Asoc.  profesors
Dr.sc.ing.
67089252
remir@e-apollo.lv
Sergejs Gaidukovs
Docents
Dr.sc.ing.
sergejs@ktf.rtu.lv
Plašāka informācija PMI mājas lapā

 

 

Silikātu, augsttemperatūras un neorganisko nanomateriālu tehnoloģijas katedra

Vārds Uzvārds
Amats
Zin./Akad. grāds
Telefons
E-pasts
Gundars Mežinskis
Profesors, kat.  vadītājs
Dr.habil.sc.ing.
67089141
gundars.mezinskis@rtu.lv
Linda Krāģe
Asoc.  profesore
Dr.sc.ing.
67615560
linda@ktf.rtu.lv
Ingunda Šperberga
Asoc.  profesore
Dr.sc.ing.
67089266
sperberga@ktf.rtu.lv
Visvaldis Švinka
Asoc.  profesors
Dr.habil.sc.ing.
67615560
ruta.svinka@rtu.lv
Inna Juhņeviča
Docente
Dr.sc.ing.
67089117
inna.juhnevica@rtu.lv
Ruta Švinka
Docente
Dr.sc.ing.
67615560
ruta.svinka@rtu.lv
Plašāka informācija SMI mājas lapā

 

 

 

Bioloģiski aktīvo savienojumu ķīmijas tehnoloģijas katedra

Vārds Uzvārds
Amats
Zin./Akad. grāds
Telefons
E-pasts
Māra Jure
Profesore, kat.  vadītāja
Dr.chem.
67089220
mara.jure@rtu.lv
Ērika Bizdēna
Profesore
Dr.chem.
67089214
erika.bizdena@rtu.lv
Māris Turks
Profesors
Dr.chem.
67089251
maris.turks@rtu.lv
Aigars Jirgensons
Asoc. profesors
Dr.chem.
aigars@osi.lv
Edgars Sūna
Docents
Dr.chem.
edgars@osi.lv
Inese Mieriņa
Lektore
Mg.sc.ing.
inesem@ktf.rtu.lv
Ilze Spārīte
Lektore
Mg.math.
67089249
ilze.sparite@rtu.lv

 

Ķīmijas katedra

Vārds Uzvārds
Amats
Zin./Akad. grāds
Telefons
E-pasts
Valdis Kampars
Profesors, kat.  vadītājs
Dr.habil.chem.
67608606
valdis.kampars@rtu.lv
Svetlana Čornaja
Profesore
Dr.chem.
67089277
svetlana@ktf.rtu.lv
Valdis Kokars
Profesors
Dr.chem.
67089224
valdis.kokars@rtu.lv
Raimonds Valters
Profesors
Dr.habil.chem.
67089231
rvalters@latnet.lv
Māris Utināns
Asoc. profesors
Dr.chem.
67089247
utinans@ktf.rtu.lv
Nelli Batenko
Docente
Dr.chem.
nbatenko@hotmail.com
Sergejs Gaidukovs
Docents
Dr.sc.ing.
sergejs@ktf.rtu.lv
Māra Plotniece
Docente
Dr.chem.
67089247
mara_plotniece@ktf.rtu.lv
Jānis Vaivads
Docents
Dr.sc.ing.
67089258
vaivads@ktf.rtu.lv
Plašāka informācija LĶI mājas lapā

 

 

Apģērbu un tekstila tehnoloģiju katedra katedra

Vārds Uzvārds
Amats
Zin./Akad. grāds
Telefons
E-pasts
Ausma Viļumsone
Profesore, kat.  vadītāja
Dr.sc.ing.
67089565
ausma.vilumsone@rtu.lv
Ilze Baltiņa
Asoc.  profesore
Dr.sc.ing.
67089821
ilze.baltina@rtu.lv
Ivars Krieviņš
Asoc.  profesors
Dr.sc.ing.
67440376
ivars.krievins@rtu.lv
Nadežda Ozoliņa
Docente
Dr.sc.ing.
67089830
audits@rtu.lv
Anna Kalnāja
Lektore
Mg.sc.ing.
annakal@inbox.lv
Plašāka informācija TTDI mājas lapā

 

 

 

Dizaina un tekstilizstrādājumu tehnoloģiju profesora grupa

Vārds Uzvārds
Amats
Zin./Akad. grāds
Telefons
E-pasts
Silvija Kukle
Profesore, Prof.gr. vadītāja
Dr.habil.sc.ing.
67089521
skukle@latnet.lv
Dana Beļakova
Docente
Dr.sc.ing.
67089173
dana.belakova@rtu.lv
Juris Emsiņš
Docents
Dr.sc.ing.
Pēteris Kāpostiņš
Docents
Mg.phys.
67089521
peteris@latnet.lv
Dagmāra Prīberga
Docente
Dr.sc.ing.
dpriberga@inbox.lv
Andra Ulme
Docente
Dr.sc.ing.
andraulme@inbox.lv
Inga Beikule
Lektore
Mg.sc.ing.
67089175
fecit@inbox.lv
Kārlis Kazāks
Lektors
Mg.sc.ing.
kazaksk@inbox.lv
Edgars Kirilovs
Lektors
Mg.sc.ing.
edgarskirilovs@inbox.lv
Agrita Krieviņa
Lektore
Mg.sc.ing.
67089521
agritak@one.lv
Gunta Zommere
Lektore
Mg.sc.ing.
67089521;67089173
guntazom@inbox.lv
Daina Šķiņķe
Asistente
Mg.Art.
dainadesign@inbox.lv
Juris Verners
Asistents
Mg.sc.ing.
vernersj@gmail.com
Plašāka informācija TTDI mājas lapā

 

 

Cietvielu fizikas profesoru grupa

Vārds Uzvārds
Amats
Zin./Akad. grāds
Telefons
E-pasts
Māris Knite
Profesors, Prof.gr. vadītājs
Dr.habil.phys.
67089182
knite@latnet.lv
Igors Klemenoks
asoc. profesors
Dr.sc.ing.
67089163
klemenok@latnet.lv
Vladislavs Novikovs
docents
Dr.sc.ing.
67089291
novikovs@ktf.rtu.lv
Visvaldis Vītiņš
docents
Dr.sc.ing.
67089126
vvitins@ktf.rtu.lv
Aleksandra Ķiploka
lektore
Mg.phys.
67089163
tfi@ktf.rtu.lv
Kaspars Ozols
asistents
Mg.sc.ing.
67089291
kozols@ktf.rtu.lv
Imants Kaldre
asistents
Mg.phys.
67089380
imyx@inbox.lv
Plašāka informācija TFI mājas lapā


 

Kondensētās vielas inženierfizikas profesora grupa

Vārds Uzvārds
Amats
Zin./Akad. grāds
Telefons
E-pasts
Artūrs Medvids
Profesors, Prof.gr. vadītājs
Dr.habil.phys.
67089445
medvids@latnet.lv
Aleksandrs Mičko
docents
Dr.phys.
67089376
mychko@latnet.lv
Jānis Ruža
docents
Dr.phys.
67089380
ru@latnet.lv
Plašāka informācija TFI mājas lapā

 

 

Starojuma inženierfizikas profesora grupa

Vārds Uzvārds
Amats
Zin./Akad. grāds
Telefons
E-pasts
Andris Ozols
Profesors, Prof.gr. vadītājs
Dr.habil.phys.
67089456
aozols@latnet.lv
Juris Blūms
asoc. profesors
Dr.phys.
67089071
blum@latnet.lv
Ilze Klincāre
asoc.  profesore
Dr.phys.
67089071
klincare@latnet.lv
Maija Jansone
docente
Dr.sc.ing.
67089071
maija@ktf.rtu.lv
Visvaldis Vītiņš
docents
Dr.sc.ing.
67089126
vvitins@ktf.rtu.lv
Anželika Blūma
asistente
Mg.phys.
67089071
angelikad@inbox.lv
Dmitrijs Saharovs
asistents
Mg.sc.ing.
67089380
dmitry.saharov@gmail.com
Plašāka informācija TFI mājas lapā

Comments are closed.