Projekti

Valsts izglītības attīstības aģentūra un Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) 2015. gada 24. augustā parakstīja līgumu par Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas “Pētniecība un stipendijas” līdzfinansētā projekta Nr. EEZ/NFI/S/2015/001 “Sadarbības veidošana starp Latviju un Norvēģiju ķīmijas augstākajā izglītībā” (RTU PVS ID 1978) īstenošu aktivitātē “Stipendijas”.

Projekta norises laiks ir 01.07.2015. – 30.09.2016

Sīkāku informāciju skatīt šeit!
www.viaa.gov.lv www.eeagrants.org www.norwaygrants.org

Comments are closed.