Informācija 1. kursa studentiem

Ievadnodarbība 1. kursa studentiem

 

Akadēmiskā gada ievadpasākums jaunuzņemtajiem 1.kursa studentiem – RTU Iezvanīšanās svētki – notiks 2017.gada 4. septembrī plkst. 10.00 Ķīpsalas kolonādē. Studentu parlaments un fakultāšu pārstāvji studentus gaidīs jau sākot no plkst. 8.50.

Pēc Iezvanīšanās svētkiem VISIEM Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes 1.kursa studentiem plkst. 12.00 jāierodas fakultātē (Paula Valdena 3/7) uz ievadlekciju (lekcijas ilgums 90 min.). Pulcēšanās pie fakultātes vītola (ja līst -1.stāva foajē). Ievadlekcijas laikā tiks sniegta visa studijām un studenta sadzīvei nepieciešamā informācija (kuru citur un vēlāk vairs neuzzināsiet!!!): izsniegtas studenta apliecības (ja būsiet nofotografējušies Studentu servisa centrā līdz 20.08.2017.) un studiju līgumi, paskaidrots studentu dalījums grupās un nodarbību grafiks, tiks sniegta informācija par sporta nodarbībām, grāmatu saņemšanu un bibliotēkas lietošanu, ORTUS izmantošanu, studiju līgumiem, izziņu saņemšanas iespējām utml.

Studentiem, kuri nav laicīgi nofotografējušies, ir jāierodas izgatavot studentu identifikācijas karti Studentu servisa centrā, Āzenes ielā 6 (1. stāvā). Informācija par darba laiku un kontaktinformācija:

https://www.rtu.lv/lv/studijas/pakalpojumi/studentu-servisa-centrs/darba-laiks

Studenti, kuri vēl nav parakstījuši studiju līgumu, var to izdarīt no 28. augusta savā dekanātā:

 • MLĶF dekanāts – Paula Valdena ielā 3, 269. kab.
 • Dizaina tehnoloģiju institūta dekanāts – Ķīpsalas 6, 223. kab.

Nokļūšana: 13., 30., 37., 41. un 53. autobuss, 5., 9., 12., 25. trolejbuss.

 

Sākot no 29. augusta, RTU studenti sporta nodarbībām varēs pieteikties tikai elektroniski un sportot pēc elastīga grafika, ļaujot studentiem apmeklēt sporta nodarbības interesējošajā sporta veidā un sev ērtā laikā pirms vai pēc lekcijām. Nodarbību apmeklējumi neuzliks studentam ilgtermiņa saistības nodarboties ar konkrēto sporta veidu vai sadarboties ar konkrēto treneri. Katrs students varēs piekļūt savam profilam Sporta centra mājaslapā ar saviem RTU iekšējās saziņas tīkla ORTUS lietotāja datiem. Par rezervētajām sporta nodarbībām varēs norēķināties ar virtuālo naudu (vEUR). Virtuālo naudu var iegūt sekojoši:

 1. Pamatstudiju pirmā kursa pilna laika klātienes studējošo virtuālajos kontos līdz katra semestra sākumam automātiski tiek ieskaitīti naudas līdzekļi apjomā, kuru apstiprina RTU finanšu prorektors (rudens semestrī katram pirmkursniekam ir ieskaitīti 90 vEUR).
 2. Ikviens RTU studējošais var veikt naudas iemaksu savā virtuālajā kontā. Minimālā iemaksas summa – 15 EUR. Studējošais, kurš iemaksājis savus līdzekļus virtuālajā kontā, no RTU vēl klāt iemaksātajam automātiski saņem 50 % no katras veiktās iemaksas summas. «SEB», «Citadeles», «Nordea» un «DNB» banku klienti var izmantot reģistrācijas sistēmā iebūvēto piekļuvi internetbankai. Šajā gadījumā naudu virtuālajā kontā ieskaita uzreiz. Citu banku klientiem ir iespēja reģistrācijas sistēmā sagatavot elektronisku avansa rēķinu un to apmaksāt. Maksājuma mērķī obligāti jānorāda saņemtā avansa rēķina numurs, savs vārds, uzvārds un personas kods. Šāda maksājuma apstrādes process var aizņemt divas darba diena

Rezervēt vēlamās sporta nodarbības var RTU Sporta centra mājaslapas sadaļā «Pieteikties nodarbībām». Ar lietošanas noteikumiem un instrukciju var iepazīties RTU Sporta centra sadaļā «Svarīga informācija».

Studenti ar iepriekšēju sagatavotību tiek aicināti pieteikties RTU sporta komandu atlases treniņiem, ko katru gadu organizē pirms sezonas sākuma. Lai spēlētu RTU studentu izlasēs, jāaizpilda pieteikuma anketa.

 

Grāmatu saraksts:

Sarakstam ir informatīvs raksturs.  Konkrētu informāciju sniegs priekšmetu pasniedzēji.

I semestris:

Matemātika

 • E. Kronbergs, Bože, Rivža „Augstākā matemātika” (I;II daļa)
 • Šteinerts „Augstākā matemātika” (vairākas daļas)
 • Uzdevumu Krājums Augstākajā Matemātikā
 • Nelielas brošūras kā palīgmateriāli par konkrētu tēmu, ziņo pasniedzēja nodarbībās

Ķīmija

 • V. Kokars “Vispārīgā ķīmija 1. daļa”

Ekonomika

 • V. Nešpors „Ievads ekonomika”

Tiesību pamati

 • Latvijas Republikas civillikums (dažādas izdevniecības), arī www.likumi.lv;
 • Civillikuma komentāri;
 • Civilprocesa likums;
 • Civilprocesa likuma komentāri;
 • Krimināllikums;
 • Kriminālprocesa likums;
 • Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss; Komerclikums;
 • Jānis Načisčionis “Administratīvās tiesības”, 2003;
 • Erlens Kalniņš “Privāttiesību teorija un prakse”, 2005;
 • Zigmants Gencs “Mantošana” (zinātniski praktisks komentārs);
 • Dažādas juridisko terminu vārdnīcas;
 • Daina Ose “Darba tiesību pamati”, RTU izdevniecība, 2006.g.

Comments are closed.