Informācija 1. kursa studentiem

Informatīvā nodarbība


RTU Bibliotēka


Akadēmiskā gada ievadpasākums jaunuzņemtajiem 1.kursa studentiem notiks Ķīpsalas kolonādē 01.09.2016. plkst. 10.00.
Svinīgais 1.septembra pasākums ar studentu apliecību izsniegšanu un nepieciešamo informāciju 1.kursa studentiem Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē notiks 01.09.2016. plkst. 12.00. Pulcēšanās pie fakultātes vītola.

 

Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

Kas vēl nav parakstījuši studiju līgumu to varēs izdarīt no 29. augusta savā dekanātā.

MLĶF dekanāts – Paula Valdena ielā 3, 269. kab.

Dizaina tehnoloģiju institūta dekanāts – Ķīpsalas 6, 223. kab.

Nokļūšana: 13., 30., 37., 41. un 53. autobuss, 5., 9., 12., 25. trolejbuss

 

Grāmatu saraksts:

Sarakstam ir informatīvs raksturs.  Konkrētu informāciju sniegs priekšmetu pasniedzēji.

I semestris:

Matemātika

 • E. Kronbergs, Bože, Rivža „Augstākā matemātika” (I;II daļa)
 • Šteinerts „Augstākā matemātika” (vairākas daļas)
 • Uzdevumu Krājums Augstākajā Matemātikā
 • Nelielas brošūras kā palīgmateriāli par konkrētu tēmu, ziņo pasniedzēja nodarbībās

Ķīmija

 • V. Kokars “Vispārīgā ķīmija 1. daļa”

Ekonomika

 • V. Nešpors „Ievads ekonomika”

Tiesību pamati

 • Latvijas Republikas civillikums (dažādas izdevniecības), arī www.likumi.lv;
 • Civillikuma komentāri;
 • Civilprocesa likums;
 • Civilprocesa likuma komentāri;
 • Krimināllikums;
 • Kriminālprocesa likums;
 • Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss; Komerclikums;
 • Jānis Načisčionis “Administratīvās tiesības”, 2003;
 • Erlens Kalniņš “Privāttiesību teorija un prakse”, 2005;
 • Zigmants Gencs “Mantošana” (zinātniski praktisks komentārs);
 • Dažādas juridisko terminu vārdnīcas;
 • Daina Ose “Darba tiesību pamati”, RTU izdevniecība, 2006.g.

 

Comments are closed.