Izvēles priekšmeti

Par 2016./2017.m.g. rudens semestra izvēles priekšmetiem, kuri nav atrodami lekciju sarakstā, interesēties katedrās, kuras to nodrošina, vai dekanātā.

 

Comments are closed.