“Materiālzinātnes”

Studiju programma “Materiālzinātne”

Programma akreditēta līdz 2019.gada 30.maijam: studiju virziena „Fizika, materiālzinātne, matemātika un statistika” akreditācijas lapa Nr. 75 (Studiju akreditācijas komisijas 2013.gada 31.maija sēdes lēmums).

 

Kopsakarības starp materiālu uzbūvi un lietošanas raksturojumiem. Jaunu materiālu izveides iemaņas. Metālu, neorganisko materiālu (keramika, stikls), polimēru materiālu, koksnes materiālu, kompozītu, u.c. iegūšana, struktūru un īpašību rādītāji, to noteikšanas metodes, materiālu izmantošana, novecošana, mūža prognozēšana un reciklēšana, materiālu ražošanas un izmantošanas ekoloģiskās problēmas.

 

Studiju programmas


Comments are closed.