Nodarbības “Visaptverošā ķīmija”

Ar jauno mācību gadu atsāksies "Visaptverošās ķīmijas" nodarbības 
vidusskolēniem! Nodarbības notiks katru trešdienu 17:00. Uz 
ievadnodarbību 13. septembrī, Paula Valdena ielā 3/7, 272, plks. 17:00 
aicināti visi interesenti! Papildus informāciju sniegs Santa Bērziņa 
26870903.
This entry was posted in Bez tēmas. Bookmark the permalink.

Comments are closed.