Mācību literatūras izsniegšanas grafiks

Mācību literatūra tiks izsniegta Zinātniskās bibliotēkas Mācību literatūras abonementā Paula Valdena ielā 3 / 7 – 360. Mācību grāmatas visu kursu studentiem izsniegs no 07. – 15. septembrim pēc grafika darbdienās no plkst. 9:00 – 19:00, sestdienās no plkst. 10:00 – 15:00. Lai saņemtu mācību grāmatas, vajadzīga studenta apliecība un nepieciešamās literatūras saraksts. No 18. septembra mācību grāmatas varēs saņemt parastajā kārtībā bibliotēkas darba laikā. Aicinām iepazīties ar izsniegšanas grafiku 2017. gada septembrī.

Mācību grāmatu pieņemšanas un izsniegšanas grafiks.

01.09. – 06.09. – tikai izsniegto grāmatu pieņemšana no studentiem

04.09. – mācību grāmatu izsniegšana IZV skolēniem un skolotājiem

07.09. – MLĶF

08.09. – EEF

09.09. – Neklātienes un vakara studentiem

11.09. – ETF, ETHZF

12.09. – BIF, AF

13.09. – MTAF

14.09. – IEVF

15.09. – DITF

Lai grāmatu saņemšana un nodošana būtu ērta un patīkama, lūdzam ievērot grafiku, grāmatu reģistrēšanai piedāvājam izmantot pašapkalpošanās automātus. Grāmatas nodot iespējams gan pie bibliotekāra, gan pašapkalpošanās automātos Paula Valdena ielā 3 / 7 un Paula Valdena ielā 5.

This entry was posted in Bez tēmas. Bookmark the permalink.

Comments are closed.