Seminārs «Ķīmija kā prioritāte»

28. novembrī notika seminārs «Ķīmija kā prioritāte» ar mērķi veicināt ķīmijas un dabaszinātņu skolotāju profesionālo darbību topošo ķīmijas studentu sagatavošanā. Semināra laikā tika apbalvoti ķīmijas skolotāji par veiksmīgu un regulāru topošo ķīmijas studentu sagatavošanu, par izcili paveiktu darbu, spēju ieinteresēt skolēnus savā mācību priekšmetā un tālākām studijām augstskolā ķīmijas, inženierzinātņu un materiālzinātnes nozarēs RTU.

Seminārā šogad tika lasīti trīs referāti. RTU profesore Līga Bērziņa-Cimdiņa uzstājās ar lasījumu «Biomateriāli cilvēka ķermenī», RTU asociētā profesore Ingunda Šperberga lasīja referātu «Latvijas minerālās izejvielas un to izmantošana», savukārt RTU profesore Ilze Baltiņa sniedza ieskatu tematā «Tekstilijas – ar skatu nākotnē».

RTU ķīmijas profesores Emīlijas Gudrinieces vārdā nosauktā LZA balva šogad tika pasniegta E. Kauliņa Lielvārdes vidusskolas ķīmijas skolotājai Veltai Gobiņai. Viņa, saņemot balvu, atzina, ka ir «ķerta uz skolu un skolēniem», tāpēc skolotājai patīk organizēt dažādus pasākumus, lai saviem audzēkņiem parādītu un pastāstītu ko jaunu, ievedot viņus aizraujošajā ķīmijas pasaulē. «Man prieks, ka man apkārt ir tik daudz jauku bērnu,» sacīja V. Gobiņa.
Latvijas Organiskās sintēzes institūts savu apbalvojumu pasniedza divām skolotājām — Madonas Valsts ģimnāzijas skolotājai Līvijai Tomiņai un Rīgas 10. vidusskolas skolotājai Tatjanai Aniskovičai. Savukārt AS «Olainfarm» balvas saņēma Rīgas 1. Valsts ģimnāzijas skolotāja Skaidrīte Pakule un Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolotājs Harijs Misjuns. AS «Grindeks» balvu pasniedza Ventspils 1. ģimnāzijas skolotājai Vitai Bērzlejai, bet SIA «Bauskas alus» — I. Gaiša Kokneses vidusskolas skolotājai Ludmilai Čudarānei.
RTU MLĶF apbalvojumus saņēma pieci skolotāji: Druvas vidusskolas skolotāja Inese Zīrupa, Āgenskalna Valsts ģimnāzijas skolotāja Laura Fjodorova, Rīgas 96. vidusskolas skolotāja Nataļja Kirsanova, Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas skolotāja Antra Zeile un Rīgas 40. vidusskolas skolotājs Vjačeslavs Korotins.

Fotogalerija – http://galerija.rtu.lv/index.php/Kimija_ka_prioritate-2014

This entry was posted in Bez tēmas. Bookmark the permalink.

Comments are closed.