Sagatavošanas kursi ķīmijā vidusskolēniem

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte (MLĶF) organizē sagatavošanas kursus ķīmijā. Nodarbību mērķis ir sagatavot ieinteresētos valsts vidusskolēnus  studiju uzsākšanai un sekmīgai turpināšanai RTU, kā arī palīdzēt sagatavoties valsts centralizētajam eksāmenam ķīmijā.

Paredzētas divpadsmit nodarbības katra četru akadēmisko stundu apjomā, kurās apskatīs ķīmijas pamatkursa izpratnei un apgūšanai nepieciešamās tēmas. Aplūkoto tēmu pilnīgai izpratnei un zināšanu nostiprināšanai skolēniem patstāvīgai risināšanai tiks piedāvāti tematiski uzdevumi, atbildes uz kuriem vajadzēs nosūtīt pasniedzējam elektroniskā veidā. Uzdevumu risināšanas gaitas galvenie aspekti tiks analizēti nodarbību laikā.

Kursi notiks no 14.10.2017. līdz 28.04.2018., sestdienās no plkst.10:15 līdz 14:45. Starpbrīdis no plkst. 11:50 līdz 12:15 un no plkst. 13.15 līdz 13.25.

Nodarbības notiks RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte, P.Valdena ielā 3, (Ķīpsalā), 272. auditorijā.

Kursu dalības maksa vidusskolēniem – 60 EUR, pirmajā nodarbībā jāiesniedz parakstīts iesniegums (aizpildīt uz vietas).

Dalības maksa ar norādi “Par sagatavošanas kursiem ķīmijā” ir jāveic uz kontu:

Rīgas Tehniskā universitāte
Reģistrācijas nr. 90000068977
Adrese: Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658

SEB banka       UNLALV2X

Konts:   LV45UNLA0050015395881

Veicot maksājumu norādiet:  maksājuma mērķi, skolnieka vārdu, uzvārdu, personas kodu, gadījumā ja skolnieka vietā maksā cita persona.

 

Papildu informācija par sagatavošanas kursiem ķīmijā:

RTU MLĶ fakultātes dekāna vietniece administratīvā darbā

asoc.prof. Inna Juhņeviča

Āzenes14/24-231, Rīga, LV-1048,

Tālruņi: 29175634, 67089117,

E-pasts: inna.juhnevica@rtu.lv

 

Vidusskolēnu sagatavošanas kursu ķīmijā nodarbību plāns

Datums Nodarbības tēma
14.10.2017. 1. Nodarbība

Atomu uzbūve. Izotopi. Ķīmisko elementu periodiskā sistēma: periodiskais likums; atoma kodola lādiņš un elementu kārtas skaitlis; elektronu izvietojums pa enerģētiskajiem līmeņiem; elementu oksidācijas pakāpes un vērtības izskaidrojums no atomu uzbūves teorijas viedokļa.

Nodarbību vadīs RTU MLĶF prof. Ērika Bizdēna

21.10.2017. Uzdevumi patstāvīgai risināšanai
28.10.2017. 2. Nodarbība

Elementu vērtības un oksidācijas pakāpes noteikšana pēc formulām un formulu sastādīšana pēc elementu oksidācijas pakāpes un vērtības. Atomu masa. Relatīvā atommasa, Atommasas vienība. Vielas daudzums molos. Molmasa, moltilpums. Avogadro skaitlis. Aprēķini.

Lekciju vadīs RTU MLĶF prof. Ērika Bizdēna

04.11.2017. Uzdevumi patstāvīgai risināšanai
11.11.2017. 3. Nodarbība

Svarīgākās neorganisko savienojumu klases (oksīdi, hidroksīdi, skābes, sāļi).

Lekciju vadīs RTU MLĶF asoc.prof.  Nelli Batenko

18.11.2017. Uzdevumi patstāvīgai risināšanai
25.11.2017. 4. Nodarbība

Ķīmisko reakciju veidi un vienādojumi. Aprēķini pēc vienādojumiem.

Nodarbību vadīs RTU MLĶF prof. Ērika Bizdēna

02.12.2017. Uzdevumi patstāvīgai risināšanai
09.12.2017. 5. Nodarbība

Neorganisko vielu savstarpējas reakcijas, hidrolīze, disociācija, pH, pOH vērtības.

Lekciju vadīs RTU MLĶF asoc.prof.  Nelli Batenko

 

16.12.2017. Uzdevumi patstāvīgai risināšanai
06.01.2018. 6. Nodarbība

Šķīdumu sastāvi, sastāvu izteikšanas veidi. Oksidēšanās- reducēšanās reakcijas.

Nodarbību vadīs RTU MLĶF prof. Svetlana Čornaja

 

13.01.2018. Uzdevumi patstāvīgai risināšanai
20.01.2018. 7. Nodarbība

Elektrolīze, likumi, uzdevumi. Korozija, galvaniskie elementi.

Nodarbību vadīs RTU MLĶF prof. Svetlana Čornaja

 

27.01.2018. Uzdevumi patstāvīgai risināšanai
03.02.2018. 8. Nodarbība

Ķīmiskais līdzsvars. Ķīmiskā kinētika.

Nodarbību vadīs RTU MLĶF prof. Svetlana Čornaja

 

10.02.2018. Uzdevumi patstāvīgai risināšanai
17.02.2018. 9. Nodarbība

Uzdevumu rēķināšana par iepriekšējam tēmām

Nodarbību vadīs RTU MLĶF prof. Ērika Bizdēna

 

24.02.2018. Uzdevumi patstāvīgai risināšanai
03.03.2018. 10. Nodarbība

Ievads organiskajā ķīmijā. Organisko savienojumu klasifikācija un nomenklatūra. Ķīmiskās formulas un ķīmiskās saitesNodarbību vadīs RTU MLĶF asoc. prof. Māra Plotniece

 

10.03.2018. Uzdevumi patstāvīgai risināšanai
17.03.2018. 11. Nodarbība

Ogļūdeņraži (alkāni, alkēni, alkēnialkadiēni, alkīni; iegūšana, ķīmiskās īpašības) Nodarbību vadīs RTU MLĶF asoc. prof. Māra Plotniece

 

24.03.2018. 12. Nodarbība

Ogļūdeņraži (cikloalkāni, arēni; iegūšana, ķīmiskās īpašības) Nodarbību vadīs RTU MLĶF asoc. prof. Māra Plotniece

 

31.03.2018. Uzdevumi patstāvīgai risināšanai
07.04.2018. 13. Nodarbība

Spirti, fenoli, karbonilsavienojumi, amīni (iegūšana, ķīmiskās īpašības) Nodarbību vadīs RTU MLĶF asoc. prof. Māra Plotniece

 

14.04.2018. Uzdevumi patstāvīgai risināšanai
28.04.2018. 14. Nodarbība

Karbonskabes, to atvasinājumi (iegūšana, ķīmiskās īpašības)Nodarbību vadīs RTU MLĶF asoc. prof. Māra Plotniece

 

Iepazīsti augstskolas vidi un studentu dzīvi – no plkst. 13.25

Ekskursiju vadīs RTU MLĶ asoc.prof. Inna Juhņeviča

This entry was posted in Bez tēmas. Bookmark the permalink.

Comments are closed.