Lekciju saraksts

PAVASARA semestra lekciju saraksts 2017./2018. mācību gadam beidzot ir atrodams mūsu mājas lapā www.mlkf.rtu.lv  “Studijas/Nodarbību saraksts”.

Otrā kursa tehnologu dalījumu grupās var meklēt turpat.

Par maģistru izvēles priekšmetiem, kuri nav sarakstā, interesēties profilējošās katedrās.

RKLMT0 1.kursam un RKML0 2.kursam izmaiņas sarakstā 16.01.2018.

Neskaidrību gadījumā rakstiet uz adresi ilze.sparite@rtu.lv vai griezties dekanātā.


This entry was posted in Bez tēmas. Bookmark the permalink.

Comments are closed.