Lekciju saraksts

RUDENS semestra lekciju saraksts 2017./2018. mācību gadam beidzot ir atrodams mūsu mājas lapā www.mlkf.rtu.lv  “Studijas/Nodarbību saraksts”.

Otrā un trešā kursa tehnologu dalījumu grupās var meklēt turpat

Par maģistru izvēles priekšmetiem, kuri nav sarakstā, interesēties profilējošās katedrās.
1.kursa maģistriem tehnologiem izmaiņas 01.08.2017.

2.kursa materiālzinātnes studentiem izmaiņas 28.08.2017.

Neskaidrību gadījumā rakstiet uz adresi ilze.sparite@rtu.lv vai griezties dekanātā sākot ar 28. augustu!


This entry was posted in Bez tēmas. Bookmark the permalink.

Comments are closed.