Lekciju saraksts

PAVASARA semestra lekciju saraksts 2016./2017. mācību gadam ir atrodams mūsu mājas lapā www.mlkf.rtu.lv  "Studijas/Nodarbību saraksts".

Otrā un trešā kursa dalījumu grupās var meklēt turpat!

Par sarakstos neesošajiem izvēles priekšmetiem interesēties katedrās.

Neskaidrību gadījumā rakstiet uz adresi ilze.sparite@rtu.lv vai griezties dekanātā sākot ar 5. janvāri!

Lasīt visu rakstu

Apbalvoti labākie 2016. gada Latvijas ķīmijas un dabaszinību skolotāji

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē (MLĶF) 7. decembrī notika ikgadējais seminārs Latvijas ķīmijas un dabaszinību skolotājiem «Ķīmija kā prioritāte», kura laikā tika apbalvoti 2016. gada ķīmijas skolotāji no Latvijas reģioniem un Rīgas par veiksmīgu un regulāru topošo ķīmijas studentu sagatavošanu, par izcili paveiktu darbu, spēju ieinteresēt skolēnus savā mācību priekšmetā un ...

Lasīt visu rakstu

Nodarbības vidusskolēniem- Visaptverošā ķīmija

Ķīmija nav viegla zinātne, tomēr tā ir daļa mūsu ikdienas, jo ar tās pamatprincipiem sastopamies ik uz soļa. Lai cik sarežģīta tā reizēm varētu likties, ķīmija ir arī aizraujoša! Tādēļ no 12. janvāra Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un Lietišķās Ķīmijas fakultāte sadarbībā ar Rīgas Dabaszinību skolu uzsāks nodarbības vidusskolēniem, lai mēs kopā mēģinātu aptvert visaptverošo ...

Lasīt visu rakstu

Sagatavošanas kursi ķīmijā vidusskolēniem

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte (MLĶF) organizē sagatavošanas kursus ķīmijā. Nodarbību mērķis ir sagatavot ieinteresētos valsts vidusskolēnus  studiju uzsākšanai un sekmīgai turpināšanai RTU, kā arī palīdzēt sagatavoties valsts centralizētajam eksāmenam ķīmijā. Paredzētas divpadsmit nodarbības katra četru akadēmisko stundu apjomā, kurās apskatīs ķīmijas pamatkursa izpratnei un apgūšanai nepieciešamās tēmas. Aplūkoto tēmu pilnīgai izpratnei un zināšanu ...

Lasīt visu rakstu

OFMS laboratorijas atklāšana

ERAF projekta "Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana" ( vienošanās Nr.2011/0041/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/004) ietvaros RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē (MLĶF) tika iekārtota un jau kādu laiku darbojas organisko fotonikas materiālu sintēzes laboratorija (OFMS), taču tās svinīga atklāšana bija aizkavējusies. Tā notiks piektdien, 2.decembrī, plkst. 16.00 RTU MLĶ fakultātes ...

Lasīt visu rakstu

 

 

 

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte ir nacionālais ķīmijas, materiālzinību un ķīmijas tehnoloģijas centrs. Fakultātes mācību spēki nodrošina bāzes izglītību ķīmijā, materiālzinātnē un fizikā visiem RTU studentiem. Šeit strādā augsti kvalificēti pasniedzēji. Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte piedāvā akadēmiskās un profesionālās studijās bakalauru, maģistru, inženieru un doktorantu programmās.
Zinātnisko pētījumu apjoma un finansējuma ziņā fakultāte ir līderis RTU. Studenti, kuru kopējais skaits fakultātē pārsniedz 500, aktīvi iesaistās zinātniskajā darbā.

Comments are closed.