• Lekciju saraksts

    Lekciju saraksts

    RUDENS semestra lekciju saraksts 2016./2017. mācību gadam ir atrodams mūsu mājas lapā www.mlkf.rtu.lv  "Studijas/Nodarbību saraksts".

    Otrā un trešā kursa dalījumu grupās var meklēt turpat!

    Tagad ir ievietoti arī daži 1. kursa maģistru tehnologu izvēles priekšmeti, par pārējiem ...

    Lasīt visu rakstu

 

 

 

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte ir nacionālais ķīmijas, materiālzinību un ķīmijas tehnoloģijas centrs. Fakultātes mācību spēki nodrošina bāzes izglītību ķīmijā, materiālzinātnē un fizikā visiem RTU studentiem. Šeit strādā augsti kvalificēti pasniedzēji. Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte piedāvā akadēmiskās un profesionālās studijās bakalauru, maģistru, inženieru un doktorantu programmās.
Zinātnisko pētījumu apjoma un finansējuma ziņā fakultāte ir līderis RTU. Studenti, kuru kopējais skaits fakultātē pārsniedz 500, aktīvi iesaistās zinātniskajā darbā.

Comments are closed.