Latvijas zinātņu akadēmijas prezidenta atzinības raksts par 2016. gada sasniegumiem zinātnē

Sēra dioksīda izmantošana augstas pievienotās vērtības produktu sintēzē LZA akadēmiķis Māris Turks (Rīgas Tehniskā universitāte ,RTU), Mg. Jevgeņija Lugiņina (RTU), Dr.chem. Irina Novosjolova (RTU), Bc. Krista Suta (RTU), Mg. Daniels Posevins (RTU), Mg. Agnese Stikute (RTU), Bc. Dace Cīrule (RTU), Mg. Jevgeņija Uzuleņa (RTU), Dr.chem. Dmitrijs Stepanovs (Latvijas Organiskās sintēzes institūts, LOSI) Rīgas Tehniskā universitāte, Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts Izstrādāta metode sēra dioksīda izmantošanai jaunu organisko ...

Lasīt visu rakstu

L'oreal Baltic stipendiju konkurss Sievietēm zinātnē

No 23. janvāra līdz 7. martam zinātnieces var iesniegt pieteikumus uzņēmuma L’Oreal Baltic stipendijai konkursā "Sievietēm zinātnē" ("For Women In Science"). Pērn prestižo balvu ieguva trīs zinātnieces, divas no viņām — Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) pētnieces. Pieteikumus L’Oreal Baltic stipendijai "Sievietēm zinātnē" no šā gada 23. janvāra līdz 7. martam var iesniegt "Sievietēm zinātnē" ("For Women In Science") starptautiskajā mājaslapā. Papildu informācija pieejama www.fwis.fr un UNESCO ...

Lasīt visu rakstu

Lekciju saraksts

PAVASARA semestra lekciju saraksts 2016./2017. mācību gadam ir atrodams mūsu mājas lapā www.mlkf.rtu.lv  "Studijas/Nodarbību saraksts".

Otrā un trešā kursa dalījumu grupās var meklēt turpat!

Par sarakstos neesošajiem izvēles priekšmetiem interesēties katedrās.

Neskaidrību gadījumā rakstiet uz adresi ilze.sparite@rtu.lv vai griezties dekanātā sākot ar 5. janvāri!

Lasīt visu rakstu

Apbalvoti labākie 2016. gada Latvijas ķīmijas un dabaszinību skolotāji

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē (MLĶF) 7. decembrī notika ikgadējais seminārs Latvijas ķīmijas un dabaszinību skolotājiem «Ķīmija kā prioritāte», kura laikā tika apbalvoti 2016. gada ķīmijas skolotāji no Latvijas reģioniem un Rīgas par veiksmīgu un regulāru topošo ķīmijas studentu sagatavošanu, par izcili paveiktu darbu, spēju ieinteresēt skolēnus savā mācību priekšmetā un tālākām studijām augstskolā ķīmijas, inženierzinātņu un materiālzinātnes nozarēs RTU.   Par veiksmīgu ...

Lasīt visu rakstu

Nodarbības vidusskolēniem- Visaptverošā ķīmija

Ķīmija nav viegla zinātne, tomēr tā ir daļa mūsu ikdienas, jo ar tās pamatprincipiem sastopamies ik uz soļa. Lai cik sarežģīta tā reizēm varētu likties, ķīmija ir arī aizraujoša! Tādēļ no 12. janvāra Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un Lietišķās Ķīmijas fakultāte sadarbībā ar Rīgas Dabaszinību skolu uzsāks nodarbības vidusskolēniem, lai mēs kopā mēģinātu aptvert visaptverošo ķīmiju! Aicinām pieteikties visus interesentus!  

Lasīt visu rakstu

 

 

 

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte ir nacionālais ķīmijas, materiālzinību un ķīmijas tehnoloģijas centrs. Fakultātes mācību spēki nodrošina bāzes izglītību ķīmijā, materiālzinātnē un fizikā visiem RTU studentiem. Šeit strādā augsti kvalificēti pasniedzēji. Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte piedāvā akadēmiskās un profesionālās studijās bakalauru, maģistru, inženieru un doktorantu programmās.
Zinātnisko pētījumu apjoma un finansējuma ziņā fakultāte ir līderis RTU. Studenti, kuru kopējais skaits fakultātē pārsniedz 500, aktīvi iesaistās zinātniskajā darbā.

Comments are closed.