RTU zinātnieku nakts 2017

Zinātnieku nakts ietvaros 29. septembrī no plkst. 18.00-22.00 RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte, Paula Valdena iela 3/7 un Ķīpsalas  iela 6, Rīgā  piedāvā populārzinātniskās lekcijas, kā arī katram interesentam būs iespēja iesaistīties virknē darbnīcu, pastāvīgi veikt dažādas ķīmiskās reakcijas, iesaistīties mākslas darbu izstrādē. Radošās darbnīcas Ķīpsalas iela 6, Rīga 1.stāvā, 113.telpā RTU Dizaina tehnoloģiju institūts piedāvā nākt mazam vai lielam un iepazīties ar koku un radīt sev ...

Lasīt visu rakstu

Nodarbības Visaptverošā ķīmija

Ar jauno mācību gadu atsāksies "Visaptverošās ķīmijas" nodarbības vidusskolēniem! Nodarbības notiks katru trešdienu 17:00. Uz ievadnodarbību 13. septembrī, Paula Valdena ielā 3/7, 272, plks. 17:00 aicināti visi interesenti! Papildus informāciju sniegs Santa Bērziņa 26870903.

Lasīt visu rakstu

Lekciju saraksts

RUDENS semestra lekciju saraksts 2017./2018. mācību gadam beidzot ir atrodams mūsu mājas lapā www.mlkf.rtu.lv  "Studijas/Nodarbību saraksts".

Otrā un trešā kursa tehnologu dalījumu grupās var meklēt turpat

Par maģistru izvēles priekšmetiem, kuri nav sarakstā, interesēties profilējošās katedrās. 1.kursa maģistriem tehnologiem izmaiņas 01.08.2017.

2.kursa materiālzinātnes studentiem izmaiņas 28.08.2017.

Neskaidrību gadījumā rakstiet uz adresi ilze.sparite@rtu.lv vai griezties dekanātā ...

Lasīt visu rakstu

Sagatavošanas kursi ķīmijā vidusskolēniem

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte (MLĶF) organizē sagatavošanas kursus ķīmijā. Nodarbību mērķis ir sagatavot ieinteresētos valsts vidusskolēnus  studiju uzsākšanai un sekmīgai turpināšanai RTU, kā arī palīdzēt sagatavoties valsts centralizētajam eksāmenam ķīmijā. Paredzētas divpadsmit nodarbības katra četru akadēmisko stundu apjomā, kurās apskatīs ķīmijas pamatkursa izpratnei un apgūšanai nepieciešamās tēmas. Aplūkoto tēmu pilnīgai izpratnei un zināšanu nostiprināšanai skolēniem patstāvīgai risināšanai tiks piedāvāti tematiski uzdevumi, atbildes uz kuriem ...

Lasīt visu rakstu

Paziņos RTU Zelta fondā iekļauto absolventu vārdus

28. septembrī plkst. 18 RTU Mazajā zālē, Kaļķu ielā 1, svinīgā pasākumā notiks Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Zelta fonda izlasē iekļauto 2016./2017. akadēmiskā studiju gada absolventu vārdu paziņošana. Šogad fondā iekļauts 71 absolvents, bet iekļaušanai izvirzīti pavisam tika 188 kandidāti. RTU Zelta fonds izveidots, lai cildinātu izcilākos RTU absolventus, informētu sabiedrību par viņu sasniegumiem un veicinātu absolventu karjeras izaugsmi. Veidojot Zelta fonda izlasi, tiek ņemta vērā ...

Lasīt visu rakstu

Mācību literatūras izsniegšanas grafiks

Mācību literatūra tiks izsniegta Zinātniskās bibliotēkas Mācību literatūras abonementā Paula Valdena ielā 3 / 7 - 360. Mācību grāmatas visu kursu studentiem izsniegs no 07. - 15. septembrim pēc grafika darbdienās no plkst. 9:00 - 19:00, sestdienās no plkst. 10:00 - 15:00. Lai saņemtu mācību grāmatas, vajadzīga studenta apliecība un nepieciešamās literatūras saraksts. No 18. septembra mācību grāmatas varēs saņemt parastajā kārtībā bibliotēkas ...

Lasīt visu rakstu

 

 

 

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte ir nacionālais ķīmijas, materiālzinību un ķīmijas tehnoloģijas centrs. Fakultātes mācību spēki nodrošina bāzes izglītību ķīmijā, materiālzinātnē un fizikā visiem RTU studentiem. Šeit strādā augsti kvalificēti pasniedzēji. Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte piedāvā akadēmiskās un profesionālās studijās bakalauru, maģistru, inženieru un doktorantu programmās.
Zinātnisko pētījumu apjoma un finansējuma ziņā fakultāte ir līderis RTU. Studenti, kuru kopējais skaits fakultātē pārsniedz 500, aktīvi iesaistās zinātniskajā darbā.

Comments are closed.