Kreatīvo ķīmiķu diena

2017.gada 12.maijā Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē "Kreatīvo ķīmiķu dienu" ietvaros notika Studentu pašpārvaldes telpas, kā arī atpūtas stūra atklāšana. Telpu remontdarbus un iekārtošanu veica studenti, ar mērķi uzlabot un modernizēt studentijas vidi. Uz jauno telpu atklāšanu ieradās fakultātes dekāns Valdis Kokars, kā arī citu RTU fakultāšu studenti.

Lasīt visu rakstu

RTU un LU notiks 58. Valsts Ķīmijas olimpiāde 9.-12. klasei

 Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) un Latvijas Universitātē (LU) no 22. līdz 24. martam notiks 58. Valsts Ķīmijas olimpiāde 9.–12. klašu skolēniem. Olimpiāde plānota divās kārtās – teorētiskā un eksperimentālā –, un tās notiks LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Jelgavas ielā 1, un RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē (MLĶF), Paula Valdena ielā 3.

Olimpiādes laikā 22. martā LU no plkst. 11.30 līdz 15 notiks ...

Lasīt visu rakstu

58. RTU Starptautiskā zinātniskā konference

  Ikgadējā Rīgas Tehniskās universitātes 58. Starptautiskā zinātniskā konference “Materiālzinātne un lietišķā ķīmija” notiks 2017. gada 20. oktobrī, Rīgā, RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē, Paula Valdena ielā 3, un RTU Dizaina Tehnoloģiju institūtā, Ķīpsalas ielā 6. Recenzēti konferences raksti tiks publicēti Trans Tech Publications tiešsaistes piekļuves žurnālā “Key Engineering Materials” un iekļauti SCOPUS, ISI Web of Science, EBSCO, ProQuest  un citās datubāzēs. Žurnāls aptver plaša spektra ...

Lasīt visu rakstu

Latvijas zinātņu akadēmijas prezidenta atzinības raksts par 2016. gada sasniegumiem zinātnē

Sēra dioksīda izmantošana augstas pievienotās vērtības produktu sintēzē LZA akadēmiķis Māris Turks (Rīgas Tehniskā universitāte ,RTU), Mg. Jevgeņija Lugiņina (RTU), Dr.chem. Irina Novosjolova (RTU), Bc. Krista Suta (RTU), Mg. Daniels Posevins (RTU), Mg. Agnese Stikute (RTU), Bc. Dace Cīrule (RTU), Mg. Jevgeņija Uzuleņa (RTU), Dr.chem. Dmitrijs Stepanovs (Latvijas Organiskās sintēzes institūts, LOSI) Rīgas Tehniskā universitāte, Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts Izstrādāta metode sēra dioksīda izmantošanai jaunu organisko ...

Lasīt visu rakstu

L'oreal Baltic stipendiju konkurss Sievietēm zinātnē

No 23. janvāra līdz 7. martam zinātnieces var iesniegt pieteikumus uzņēmuma L’Oreal Baltic stipendijai konkursā "Sievietēm zinātnē" ("For Women In Science"). Pērn prestižo balvu ieguva trīs zinātnieces, divas no viņām — Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) pētnieces. Pieteikumus L’Oreal Baltic stipendijai "Sievietēm zinātnē" no šā gada 23. janvāra līdz 7. martam var iesniegt "Sievietēm zinātnē" ("For Women In Science") starptautiskajā mājaslapā. Papildu informācija pieejama www.fwis.fr un UNESCO ...

Lasīt visu rakstu

 

 

 

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte ir nacionālais ķīmijas, materiālzinību un ķīmijas tehnoloģijas centrs. Fakultātes mācību spēki nodrošina bāzes izglītību ķīmijā, materiālzinātnē un fizikā visiem RTU studentiem. Šeit strādā augsti kvalificēti pasniedzēji. Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte piedāvā akadēmiskās un profesionālās studijās bakalauru, maģistru, inženieru un doktorantu programmās.
Zinātnisko pētījumu apjoma un finansējuma ziņā fakultāte ir līderis RTU. Studenti, kuru kopējais skaits fakultātē pārsniedz 500, aktīvi iesaistās zinātniskajā darbā.

Comments are closed.